Veřejné soutěže

Profil zadavatele

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
Liberecký kraj
00262552

URL profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1e07b8e8-9464-4305-821c-716991f9bcf3

Zpět na přehled zakázek

Detailní přehled veřejné zakázky

Teplárenské služby pro Město Rychnov u Jablonce nad Nisou na období 2017-2018

Služby
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provozu lokálních kotelen a sdružené dodávky tepla a TUV včetně zajištění systémových služeb (servis a údržba zařízení, kominické služby, revize zřízení). Předpokládané množství odběru odběr tepla 10 836 GJ za dva kalendářní roky. Podrobná specifikace odběru dle odběrných míst je uvedena v příloze č. 6 (specifikace odběrných míst) této zadávací dokumentace.

4 000 000,00 Kč
Rychnov u Jablonce nad Nisou
26.09.2016
26.09.2016
19.10.2016
16:30:00
09323000-9 

Zadáno

Dokumenty

NázevTypOdkazVloženo
smlouva na pronájem tepelného hospodářství http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000950.pdf 19.12.2016
smlouva o dodávce tepelné energie http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000949.pdf 19.12.2016
oznámení o výběru http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000939.pdf 03.11.2016
Dodatečné informace č. II zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000928.zip 17.10.2016
zadávací dokumentace http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000910.pdf 26.09.2016
výzva http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000911.pdf 26.09.2016
příloha č. 1 obsah nabídky http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000912.pdf 26.09.2016
příloha č. 2 krycí list http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000913.pdf 26.09.2016
příloha č. 3 nabídkový list ceny http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000914.pdf 26.09.2016
příloha č. 4 o splnění kvalifikace http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000915.pdf 26.09.2016
příloha č. 5 o splnění kvalifikace http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000916.pdf 26.09.2016
příloha č. 6 technické podmínky http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000917.pdf 26.09.2016
příloha č. 7 ČP ve smyslu §68 http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000918.pdf 26.09.2016
příloha č. 8 vzor nájemní smlouva http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000919.pdf 26.09.2016
příloha č. 9 seznam osob http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000920.pdf 26.09.2016
příloha č. 10 kalkulace ceny http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000921.pdf 26.09.2016
příloha č. 11 smlouva o dodávce tepelné energie http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000922.pdf 26.09.2016
příloha č. 11 příloha č. 1 ke smlouvě o dodávce TE http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000923.pdf 26.09.2016

Další informace

NázevTextVloženo
doplňující informace č. III Dodatečné informace č. III k Zadávací dokumentaci na PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU podle ust. Zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) „Teplárenské služby pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou na období 2017 - 2018“ ……………………………………………………………………….... 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 00262552 kontaktní osoba zadavatelem pověřená: VYBER s.r.o., Ing. Radovan Louda, Venušina 3, 466 06 Jablonec n. N. tel.: +420483302710, 602483633, email.: rlouda@volny.cz 2. Dodatečné informace č. III Vážení dodavatelé. Zadavatel tímto ve smyslu § 49 zákona poskytuje dodatečné informace č. III k uveřejněné zadávací dokumentaci. Tyto informace se týkají upřesnění zadávacích podmínek a vycházejí z dotazů dodavatele: Dotaz č. 1 Jaká je skutečná účinnost kotelny vedené jako OM č. 9? Dotaz č. 2 I když žádosti o DI resp. dotazy zájemce došly po lhůtě stanovené zákonem a některé souvislosti byly objasněny i v DI č. II, zadavatel se rozhodl formou DI č. III realizovat. Odpověď na dotaz č.1 : Pro výpočet správného stanovení ceny počítejte u OM č. 9 se skutečnou účinností kotelny 0,89 (jako u všech ostatních OM). Odpověď na dotaz č.2 : V případě OM č. 9 je zadavatelem, jak je zřejmé ze ZD, definováno jedno odběrné místo. OM 9 je kotelna (měřeno výpočtem spotřebovaného plynu), ve které jsou umístěny jednotlivé měřiče na výstupu z rozdělovače tepla do jednotlivých větví 9a-9e, které jsou měřené fakturačním měřidlem tepla. U měřidla c,d,e – je jiný odběratel tepla než Město Rychnov (viz. příloha č. 11 ZD). Nejde o součet 5ti odběrných míst ani 6ti odběrných míst. Pro lepší přehlednost je možno uvažovat o 5ti odběrných místech 9a),9b),9c),9d),9e) s celkovou spotřebou plynu dle přílohy č. 10 ZD. Ostatní ustanovení zadávacích podmínek zůstávají beze změn. Děkujeme za pochopení. Výše uvedené informace budou zároveň zveřejněny na profilu zadavatele. Věříme, že Vám tyto DI č. III vyjasní podmínky zadání a umožní lépe připravit Vaše nabídky do soutěže. V Jablonci nad Nisou, dne 20. 10. 2016 …………………………. Ing. Radovan Louda pověřená osoba – v. r. Pozn.: Celé znění dotazů zájemce uvedeno v příloze. 20.10.2016
Dodatečné informace č. II Vážení dodavatelé. Zadavatel tímto ve smyslu § 49 zákona poskytuje dodatečné informace č. II k uveřejněné zadávací dokumentaci. Tyto informace se týkají upřesnění zadávacích podmínek a vycházejí z dotazů dodavatelů – viz. přílohy. I když žádosti o DI resp. dotazy zájemců došly po lhůtě stanovené zákonem a některé již byly vysvětleny v DI č. I, zadavatel se rozhodl po opětovném přezkoumání ZD, tyto informace uvést na pravou míru formou DI č. II. Zároveň se rozhodl posunout termín uzávěrky podání nabídek a otevírání obálek na: 26. 10. 2016 v 16.30. na adrese sídla zadavatele - MU Rychnov u Jablonce nad Nisou. Dodatečné informace naleznete v dokumentech v zip souboru. 17.10.2016
doplňující informace Dodatečné informace č. I k Zadávací dokumentaci na PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU podle ust. Zákona č.137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) „Teplárenské služby pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou na období 2017 - 2018“ ……………………………………………………………………….... 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ: 00262552 kontaktní osoba zadavatelem pověřená: VYBER s.r.o., Ing. Radovan Louda, Venušina 3, 466 06 Jablonec n. N. tel.: +420483302710, 602483633, email.: rlouda@volny.cz 2. Dodatečné informace č. I Vážení dodavatelé. Zadavatel tímto ve smyslu § 49 zákona poskytuje dodatečné informace k uveřejněné zadávací dokumentaci. Tyto informace se týkají upřesnění zadávacích podmínek a vycházejí z dotazů dodavatele: V příloze č. 11 – příloha č. 1 ke smlouvě o dodávce tepelné energie jsou uvedena všechna OM a jakým způsobem se provádí měření dodané tepelné energie. U OM 1-8 je uvedeno, že měření je prováděno výpočtem dle spotřebovaného zemního plynu. OM 9 mají osazeny samostatné měřiče. Ve Smlouvě o dodávce tepelné energie, bod IV. je uvedeno : Dodavatel je povinen na svůj náklad osadit, zapojit, udržovat a pravidelně ověřovat správnost měřicího zařízení. Dotaz č.1 : jakým způsobem bude tedy prováděno měření dodané tepelné energie ? ( v případě, že bude muset dodavatel osadit měřící zařízení, tak je potřeba znát průtoky tepelného média, aby byly nainstalovány správné měřiče ) Odpověď: Měření dodané tepelné energie u OM 1-8 se provádí odečtem z plynoměru – výpočtem spotřebovaného zemního plynu. U OM 9 se na patě kotelny také provádí výpočtem spotřebovaného zemního plynu, u OM 9a, b, c, d, e se provádí odečtem z fakturačního měřidla tepla. Všechna měřící zařízení jsou osazena. Dotaz č.2 : jaké jsou tepelné ztráty na přenosu tepelné energie v rozvodech u OM 9a,b,c,d,e? Odpověď:Tepelné ztráty v rozvodech činí za 01-05/2016 cca: OM 9a – 21,43%, OM 9b+9e – 0%, OM 9c+9d – 24,09%. Ve smlouvě na pronájem tepelného hospodářství a výkon dalších práv a povinností, Hlava X. Výše nájemného bod 3 je uvedeno : V nájmu nejsou zahrnuty platby za el. energii, teplo, plyn a jiné ekonomické vstupy. Nájemce je povinen sjednat příslušné smlouvy s dodavateli uvedených vstupů svým jménem a na svůj účet. Dotaz č.3 : jestli mají všechna OM své samostatné měření elektrické energie ? Odpověď: Pouze OM 9 má samostatné měření elektrické energie. Dotaz č.4.: jaká je spotřeba elektrické energie na samostatných OM ? Odpověď: OM 9 - 12,.519 Mwh Dotaz č.5 : dalšími ekonomické vstupy kromě (plynu a el.energie) je tím myšleno i přepis vodovodních přípojek ? Pokud ano tak jaké je spotřeba vody na daných OM. Odpověď: Spotřeba vody se měří pouze u OM9, roční spotřeba studené vody je cca 0,8m3. Ustanovení zadávacích podmínek zůstávají beze změn. Výše uvedené informace budou zároveň zveřejněny na profilu zadavatele. Věříme, že Vám tyto DI č. I vyjasní podmínky zadání a umožní lépe připravit Vaše nabídky do soutěže. V Jablonci nad Nisou, dne 7. 10. 2016 Ing. Radovan Louda, pověřená osoba - v.r. 10.10.2016

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.