Veřejné soutěže

Profil zadavatele

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
Liberecký kraj
00262552

URL profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1e07b8e8-9464-4305-821c-716991f9bcf3

Zpět na přehled zakázek

Detailní přehled veřejné zakázky

Náhrada kotle a úprava strojní části

Dodávky
Zakázka malého rozsahu
Předmětem plnění je náhrada teplovodního kotle a nezbytná úprava související části strojního vybavení kotelny. Dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Náhrada kotle a úprava strojní části“ v objektu plynové kotelny v ulici Tovární 68, Rychnov u Jablonce nad Nisou. Zadávací řízení se realizuje mimo režim Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ( dále jen zákon) a řídí se směrnicí rady města č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu. Zadavatel je dále povinen dodržovat zásady uvedené v § 6 zákona.

775 717,00 Kč
Rychnov u Jablonce nad Nisou
26.09.2016
26.09.2016
19.10.2016
16:00:00
44600000-6 

Zadáno

Dokumenty

NázevTypOdkazVloženo
dodatek ke smlouvě http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000995.pdf 24.05.2017
smlouva o dílo http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000941.pdf 23.11.2016
oznámení o výběru http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000929.pdf 25.10.2016
projektová dokumentace zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000924.zip 27.09.2016
krycí list doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000902.doc 26.09.2016
čestné prohlášení doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000903.doc 26.09.2016
čestné prohlášení o porozumění ZD doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000906.doc 26.09.2016
návrh smlouvy o dílo doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000907.doc 26.09.2016
výzva k podání nabídky doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000908.doc 26.09.2016
zadávací dokumentace doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000909.doc 26.09.2016

Další informace

NázevTextVloženo
doplňující informace - žádost ze dne 29.9.2016 Projekt MaR nemá schéma zapojení MaR rozvaděče DT1. Jednopolové schéma není dostatečné. Neobsahuje zapojení havarijního ventilátoru a BAP. - Položkový rozpočet MaR neobsahuje položku – výkres skutečného provedení. - Projekt MaR neřeší řízení oběhových čerpadel pro viladomy pomocí frekvenčního měniče, tak jak to je doposud. - Projekt MaR neřeší zohlednění stávajících prostorových termostatů v jednotlivých prostorech objektu Besedy tak jak je to ze stávajícího rozvaděče MaR. - V PD MaR je odkaz na 2 ks el. pohonu, není uvedena k nim žádná technická specifikace. Jaké mají mít parametry? - Projekt MaR není v technické zprávě uvedeno, co bude se stávajícím rozvaděčem MaR. V dispozici je nakreslen jako silový!? Bude demontován či zachován. Demontáže položkový rozpočet MaR neobsahuje žádné. - V položkovém rozpočtu ÚT a ZTI není uveden požadavek na odbornou prohlídku kotelny a na vypracování revizních knih kotlů. Vypracuje si je zadavatel? - Projektu plynu je chybně uveden vstupní tlak plynu do kotelny – správně je 3,5 kPa. 30.09.2016
doplňující informace - odpověď ze dne 30.9.2016 1) Svorkovnicové zapojení rozvaděče MaR bude provedeno zhotovitelem stavby © 2) Projekt pro DVZ neosahuje výkres skutečného provedení (řeší zhotovitel stavby) 3) Navržená oběhová čerpadla v zadání nepotřebují frekvenční měniče (viz TZ) 4) Jedná se o nový projekt pro DVZ a požadavků zadavatele 5) Elektrické pohony jsou ve 3 bodovém provedení (230V AC)-uvedeno ve specifikaci 6) Využití stávajícího rozvaděče MaR bude na rozhodnutí montážní firmy (stávající regulační okruhy ( doplňování, větrání, měření tepla). Nový rozvaděč MaR je určen pro nová technologická zařízení kotle K1,K2,K3 7) Připomínka ohledně odborné prohlídky kotelny a revizních knih. Toto je pokládáno za standard dodávky kotelny jako celku a kotlů samotných. Neoceňuje se zvlášť položkou. Stejně jako spalinová cesta se dodává včetně příslušné revizní zprávy, rozvody silnoproudu včetně příslušné revizní zprávy. 8) K poslední připomínce ohledně přetlaku plynu bylo na místě při obhlídce zjištěno, že stávající manometr byl nefunkční. Proto nebylo možno přetlak plynu zjistit. V projektové dokumentaci předaného skutečného provedení byl uveden pracovní přetlak 2,0kPa. Proto byly navrženy nové kotle takové, aby byly schopny pracovat s tímto pracovním přetlakem. Uvažované nejmenované kotle jsou schopny pracovat i s přetlakem vyšším 3,5kPa. 30.09.2016

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.