Veřejné soutěže

Profil zadavatele

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02
Liberecký kraj
00262552

URL profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1e07b8e8-9464-4305-821c-716991f9bcf3

Zpět na přehled zakázek

Detailní přehled veřejné zakázky

IS k 2 RD ul. Požárnická, Rychnov u Jablonce nad Nisou

Stavební práce
Zakázka malého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky je prodloužení IS k 2 RD v Požárnické ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Jedná se o - prodloužení zásobního řadu PE-HD 63x5,8 dl. 29 m - prodloužení splaškové stoky KTH DN 300 dl. 29 m - prodloužení dešťové stoky PVC DN 300 dl. 14 m dle projektové dokumentace zpracované Ing. Zdeňkem Hudcem, ČKAIT 0500390, a v souladu se Stavebním povolením vydaným Magistrátem města Jablonec nad Nisou pod č.j. 56848/2015 ze dne 29.6.2015 a výkazem výměr na uvedené stavební objekty. Dále se jedná o prodloužení plynovodu PE d160 dl. 36 m včetně dvou plynovodních přípojek dle projektové dokumentace zpracované Petrem Karmazínem – projektování staveb, ČKAIT 0500442, a v souladu s Územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Rychnov u Jablonce nad Nisou, Odbor výstavby – stavební úřad, pod č.j. MU/77/2016 ze dne 8.1.2016, a v souladu s výkazem výměr. Dále se jedná o prodloužení zemního kabelu veřejného osvětlení dl. 45 m včetně montáže 1 ks sloupu veřejného osvětlení včetně příslušenství dle popsaného rozsahu ve výkazu výměr. Dále se jedná o prodloužení komunikace v ul. Požárnická včetně chodníku dl. 35 m dle zpracovaného výkazu výměr. Předmětem veřejné zakázky jsou i takové práce, které nemusejí být v zadávací dokumentaci popsané nebo uvedené, ale jsou nezbytné k dokončení kompletního a bezvadného díla. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění dokumentů ke kolaudaci stavby „Prodloužení NTL plynovodu“ a „Prodloužení vodovodu a stoky“ (geodetické zaměření, zkoušky těsnosti potrubí, revize apod.). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka je postavena mimo režim zákona o veřejných zakázkách.

850 000,00 Kč
Rychnov u Jablonce nad Nisou
04.02.2016
04.02.2016
24.02.2016
15:30:00
45200000-9 

Zadáno

Dokumenty

NázevTypOdkazVloženo
Smlouva o dílo http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000823.pdf 10.06.2016
Jan Dvořák
Oznámení o výsledku VŘ http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000750.pdf 14.03.2016
Jan Dvořák
Zadávací dokumentace - výzva http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000736.pdf 19.02.2016
Jan Dvořák
Doplňující informace - Schématický kladečský plán vodovodní přípojky jpg http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000735.jpg 10.02.2016
Jan Dvořák
Krycí list nabídky doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000729.doc 04.02.2016
Jan Dvořák
Prohlášení o splnění základní kvalifikace doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000730.doc 04.02.2016
Jan Dvořák
Položkový rozpočet xls http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000731.xls 04.02.2016
Jan Dvořák
PD - stoka a vodovod zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000732.zip 04.02.2016
Jan Dvořák
PD - NTL plynovod zip http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000733.zip 04.02.2016
Jan Dvořák
Návrh smlouvy o dílo doc http://77.104.237.133:82/vz_podklady/0000000734.doc 04.02.2016
Jan Dvořák

Další informace

NázevTextVloženo
Doplňující informace - vodovodní přípojka a stožár VO Dotaz: Dobrý den, naše společnost plánuje účast na veřejné soutěži na akci Prodloužení IS k 2 RD v Požárnické ulici, Rychnov u Jablonce n.N. Pro zpracování cenové nabídky potřebujeme znát některé další informace: - u objektu Prodloužení VO není specifikace nového osvětlovacího stožáru. - byla by možná specifikace (výpis tvarovek, resp. kladečské schéma) u objektu ul. Požárnická p.p.č.1055/119 a 1055/1 - vodovodní přípojka? Odpověď 1. Jedná se o stožár veřejného osvětlení kJ-133/89/60 včetně výbojkového svítidla Malaga 50 W 2. Záměrem je realizace vodovodních přípojek ke stavebním pozemkům p.č. 1055/119 a 1055/1, které budou provedeny v souladu s přiloženým schématickým kladečským plánem vodovodní přípojky. Cílem je provést vodovodní přípojky na prodlouženém zásobovacím řadu, na veřejné části pozemku a to zejména pod komunikací a chodníkem, aby napojení na tyto části přípojek ze stran budoucích stavebníků RD nevyžadovalo další zásah do nové vozovky a chodníku. Vodovodní přípojka k pozemku č. 1055/119 bude ukončena 1/2‘‘ uzavíracím ventilem ve vodoměrné šachtě. Vodovodní přípojka k pozemku č. 1055/1 bude vyvedena mimo vozovku/chodník a bude ukončena 1/2‘‘uzavíracím ventilem nebo záslepkou v zemi. Poloha přípojek bude geodeticky zaměřena. 10.02.2016

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.