Volby

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje

František Chlouba  25.09.2008 07:10

Na úřední desce od 25.09.2008 do 18.10.2008

Podle § 15, písmeno a) a § 27 odst. 1) a 2) zákona č. 130/2000Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů oznamuji:

1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se v městě Rychnově u Jablonce nad Nisou uskuteční

dne 17. 10. 2008 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

a

dne 18. 10. 2008 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva Libereckého kraje pro všechny voliče v Rychnově u Jablonce nad Nisou je obřadní síň Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Husova ulice č. 490. 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

6. Voliči budou hlasovací lístky dodány 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

V Rychnově dne 25.9.2008.

Ing. František Chlouba

starosta města

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.