!!!
Byl nalezen bílý pes - bišon!

O úřadu

Přívodní vedení VVN 2x110 kV k nové TR Jablonec nad Nisou – jih

Jan Tomsa  05.09.2008 09:01

Na úřední desce od 05.09.2008 do 30.09.2008

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odbor výkonu státní správy V, 1.máje 858/26, 46001 Liberec 1

 

 

 

 

Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II

 

 

            Oznámení záměru nazvaného „Přívodní vedení VVN 2x110 kV k nové TR Jablonec nad Nisou – jih“, jehož oznamovatelem je společnost ČEZ Distribuce, a.s. je k nahlédnutí v úředních hodinách na stavebním úřadě MěÚ v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 1.patro.

 

         Své písemné vyjádření k oznámení může každý zaslat do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Libereckého kraje.

 

         Text oznámení byl rovněž zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.cenia.cz) kód záměru OV5024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 05.09.2008

 

Komentáře ()

Ke komentování na tomto webu je třeba být přihlášen prostřednictvím Facebooku. Nechcete-li Facebook používat a přesto chcete přispět komentářem, můžete pomocí tlačítka Poslat komentář odeslat Váš příspěvek na Městský úřad. Správce komentářů jej potom přidá pod účtem Městského úřadu ovšem s Vaším jménem. Správce komentářů si ale vyhrazuje právo Váš příspěvek nezveřejnit, pokud nebude odpovídat zásadám slušné diskuze.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Městská policie:

Úřední hodiny

Po7:30 – 11:0012:00 – 17:00
Út7:00 – 11:0012:00 – 15:30
St7:30 – 11:0012:00 – 17:00
Čt7:00 – 11:0012:00 – 15:30

Stavební úřad

Po7:30 – 11:0012:00 – 17:00
St7:30 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.