Školy

Nový ředitel ZŠ a MŠ v Rychnově

Marie Strnadová  12.08.2008 19:10

Dne 8. července se rada města seznámila s kandidáty na ředitele Základní a Mateřské školy Rychnov u Jablonce nad Nisou Mgr. N. Foltýnovou a Ing. P. Sachrem. Novým ředitelem se rozhodla jmenovat Ing. Petra Sachera s účinností od 1. srpna 2008.

Ptali jsme se za Vás a tímto Vám nového pana ředitele představujeme.

Ing. Petr Sacher

Narodil se 22. března 1965 v Jablonci nad Nisou. Po maturitě na gymnáziu v Ústí nad Labem vystudoval textilní fakultu VŠST v Liberci a následně si doplnil pedagogické vzdělání na Pedagogické fakultě v Liberci. Ač vystudovaný chemik, mířily jeho první kroky po dokončení fakulty do školství. Poté, co 7 let působil jako učitel odborných předmětů v Liberci se rozhodl postavit na vlastní nohy a od roku 1995 soukromě podniká v oboru organizace sportovních a volnočasových aktivit a teambuildingu.

Do školství se vrátil v roce 2001 jako učitel na Střední průmyslové škole v Jablonci nad Nisou. Tam působil až do svého jmenování ředitelem rychnovské školy.

Jaké důvody mohou vést učitele střední odborné školy v Jablonci k tomu, že se rozhodne řídit základní školu v sousedním městě?

Ty hlavní důvody jsou z mého pohledu dva. Prvním je skutečnost, že po dvacetileté praxi v oblasti školství a volnočasových aktivit cítím, že mám potenciál a dostatek zkušeností, které mohu rychnovské škole nabídnout. Zároveň moje působení ve firemním vzdělávání a v teambuildingu mě obohatilo o řadu námětů, kontaktů a  příležitostí, které mohu při své nové práci využít. Druhým důvodem je skutečnost, že považuji město Rychnov za velmi perspektivní lokalitu ( poloha, rozvoj, výstavba, pružné vedení města ). Proto, když jsem se dozvěděl o konkurzu a seznámil jsem se s hlavními problémy rychnovské školy, rozhodl jsem se na sobě samém uplatnit to, co říkám klientům na svých kurzech – každý problém, každá obtíž v sobě současně skrývá výzvu a když to dnes nezkusíme, může nás to zítra mrzet.

Myslím, že Vás čeká těžký úkol a spousta práce…

Toho jsem si vědom. Nicméně člověk roste s velikostí úkolu a jak říkají horolezci: "Kde je vůle, je i cesta".

Komunikace školy s veřejností byl problém skloňovaný na březnové veřejné debatě o místní škole v mnoha pádech. Co chystáte na tomto poli za změny?

Abych mohl chystat jakékoli změny, musím se nejprve seznámit se současným stavem osobně, moje informace jsou do této doby pouze zprostředkované. Určitě ale chci, aby rychnovská škola bylo zařízení otevřené, vstřícné a čitelné. Aby se rodiče i budoucí žáci mohli kdykoli do školy přijít podívat, na cokoli se zeptat. Jako první krok vidím spuštění internetových stránek školy, kde budou veškeré informace týkající se výuky, mimoškolních a volnočasových aktivit a stravování. Na těchto stránkách musí být prostor pro dotazy a připomínky rodičů i veřejnosti.

Tedy internetové stránky školy do konce prázdnin? Na jaké adrese je veřejnost nalezne a co bude jejich obsahem?

Odkaz na školní internetové stránky bude umístěn na hlavní stránce zřizovatele ZŠ a MŠ – města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Pokusíme se do konce prázdnin tyto stránky zprovoznit v úvodní verzi se základními informacemi o škole a s prostorem pro názory rodičů a veřejnosti. Domnívám se, že plnou verzi školních stránek budeme schopni občanům Rychnova nadělit k Mikuláši.

Zmínil jste volnočasové aktivity a kroužky, jaké, konkrétně, možnosti pro rychnovské děti máte v plánu připravit?

V této oblasti hodlám zachovat a podpořit zavedené kroužky, které si získaly zájem žáků. V tuto chvíli tvoříme nový systém pro fungování kroužků zájmových a volnočasových aktivit při ZŠ a MŠ. Jsem si vědom toho, že obyvatele Rychnova nenadchne skutečnost, že kroužky a sportovní oddíly pro jejich ratolesti, budou v novém školním roce placené. Nicméně – pokud chceme od vedoucích kroužků a oddílů kvalitní a zodpovědnou práci a přístup – já osobně jinou cestu neznám.

Škola může poskytnout prostory, zajistit vedoucí, trenéry a materiální zabezpečení. Škola bude rovněž garantovat, že žádný kroužek nikdy neodpadne – to znamená, že pokud rodič bude vědět, že dítko má kroužek nebo trénink, nebude mít obavy, že z jakéhokoli důvodu akce odpadla a že se bez dozoru pohybuje někde, kde nemá. Za sebe mohu říci, že v tuto chvíli mohu nabídnout basketbalovou přípravku pro nejmenší, je dohodnuta i prostupnost talentovaných do basketbalového oddílu TJ Bižuterie. Domnívám se, že poloha Rychnova dává prostor pro celou řadu dalších aktivit – namátkou – horská kola, lyžování, volejbal, vodní turistika, horolezectví. Zájmem školy bude rovněž do těchto akcí a aktivit zapojit i rodiče a veřejnost .

Dobře, hlavním úkolem školy je ale vzdělávání, co pro Vás bude v prvních měsících představovat prioritu na tomto poli?

Prioritou je samozřejmě kvalitní průběh vzdělávacího procesu, atmosféra ve škole a úspěšnost absolventů ZŠ na středních školách. To znamená, že první kroky budou mířit ke stabilizaci pedagogického sboru, ke snaze o maximální aprobovanost a odbornost.

Žijeme v době, kdy v hodnocení školy nejvíce boduje úroveň výuky jazyků, matematiky, fyziky a informačních technologií. Právě výuka jazyků se jeví jako poněkud bolestivé místo rychnovské školy. Proto považuji za prioritu tuto situaci změnit.

To zní samozřejmě velmi zajímavě, ale dobří jazykáři jsou jaksi "úzký profil"…

To určitě. Jako svou výhodu v této oblasti považuji tu skutečnost, že se pohybuji ve školách Libereckého kraje od roku 1987 a mám řadu kontaktů na kvalitní a plně kvalifikované pedagogy. Je nutno dodat, že jakékoli změny musí být v souladu se zákoníkem práce, musí respektovat stávající pracovní smlouvy a je velmi pravděpodobné, že toto není úkol na jeden měsíc.

Nedílnou součástí Vámi řízené organizace je i mateřská škola. Jaká je podle Vás situace v předškolním vzdělávání v Rychnově?

Problém, který jsem v předškolním vzdělávání vysledoval, je kapacita. Jak jsem se zmínil již v úvodu, Rychnov se rozrůstá, dětí přibývá, školka neroste. Pokud by došlo ke zdržení přístavby stávající budovy MŠ – bude třeba ve spolupráci s vedením města vyřešit otevření dalšího oddělení MŠ v prostorách ZŠ.

V současné době nelze přehlédnout trend směřující k celoživotnímu učení. V čem může být škola užitečná dospělým Rychnovákům?

Byl bych rád, aby škola pro obyvatele Rychnova přestala být soupeřem a stala se partnerem. Chtěl bych iniciovat nabídku dalšího vzdělávání a zájmové činnosti pro širokou veřejnost. V tuto chvíli mne napadají tyto oblasti: počítačové kurzy, výuka jazyků, keramika, základy marketingu, základy účetnictví, sportovní oddíly – všechno se bude odvíjet podle zájmu veřejnosti – škola nabídne prostory, lektory a program a bude–li zájem, budeme rádi.

Na závěr bych rád řekl, že si vážím Vaší důvěry, znamená pro mne závazek a motivaci. Rád bych také všem Rychnovákům vzkázal, že pokud budou chtít cokoli o škole vědět, pokud budou mít jakýkoli problém či nejasnost, pokud by škole chtěli jakkoli pomoci – máte kdykoli dveře otevřené – rádi Vás uvidíme. Všem Vám přeji pěkný zbytek léta!

Diskuze

 • 02. 05. 2013 17.08
  a kde je snaha o maximální aprobovanost a odbornost některých pedagogů.
  a ještě je dobré  …
 • 02. 05. 2013 16.58
  jž je to pár let ale, asi by si to měl pan ředitel připomenout
   …
 • 24. 06. 2010 14.18
  dobrý ředitel  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.