Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 10.12.2007

Městský úřad  17.12.2007 07:40
Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichtera, p. Preisler, MUDr. J. Zetek, Mgr. I. Čaňková, Ing. J. Mrázek – předseda kontrolního výboru, Mgr. J. Havlíček – předseda finančního výboru

Program: 

  1. žádost p. Maryšky
  2. nabídka televize RTM
  3. žádost firmy Asano
  4. vyjádření k 37.změně ÚP Jablonec
  5. úpravy bytu v čp. 577
  6. nájemní smlouvy
1) Přítomný p. Maryško přednesl radním svůj záměr na výstavbu polyfunkčního domu v proluce mezi prodejnou Oáza směrem k městskému úřadu. Radní diskutovali o koncepci rozvoje města, která není zcela jasná. Mgr. Čaňková vyjádřila názor tyto pozemky neprodávat, protože se jedná o poslední možnost, kde může město postavit budovu, kterou by mohlo v budoucnu potřebovat. Tím, že tyto pozemky prodá soukromému investorovi by se této možnosti město zbavilo. MUDr. Zetek sdělil, že záměr vystavět na těchto pozemcích polyfunkční dům je dobrá myšlenka, protože dojde k uzavření náměstí. Současný stav pozemků je nevzhledný.
K výše uvedenému návrhu připraví starosta materiál na jednání zastupitelstva města.

2) Starosta informoval radu o nabídce televize RTM o natočení 3 šotů o města za 15 tis. Kč.
Návrh unesení:
Rada města rozhodla objednat natočení 3 televizních šotů o městě do vysílání RTM v ceně 15 tis. Kč.
5 hlasů proti - neschváleno

3) Starosta předložil radě materiál, který obdržel od firmy ASANO, která hodlá na pozemcích č.1201 a 1202 v k.ú. Rychnov vystavět řadové domky. Rada se seznámila s navrhovaným vzhledem a umístěním řadových domků.
Návrh usnesení:
203/07 – rada města nemá námitek k výstavbě řadových domků na pozemcích 1201 a 1202 v k.ú. Rychnov dle studie předložené firmou Asano.
4 hlasy pro, 1 se zdržel

4) Starosta informoval o skutečnosti, že Jablonec projednává 37 změnu územního plánu. Změny se týkají pozemků v centru Jablonce.
Návrh usnesení:
204/07 – rada města nemá námitek k 37. změně územního plánu Jablonce nad Nisou.
5 hlasů pro

5) Starosta seznámil radní s nutnými úpravami bytu po p. Beranové v čp. 577 .
Návrh usnesení:
205/07 – rada města rozhodla, že při opravách v bytě v čp.577 zajistí odbor výstavby základní sanaci a opravu a vyrovnání podlahy a nutné rozšíření elektroinstalace. Rada města dále schválila zveřejnění úmyslu pronájmu tohoto bytu s tím, že požadované nájemné bude činit 4 tis. Kč bez služeb.
5 hlasů pro

6) Tajemník seznámil radu s žádostí p. Adlera, který požádal o dohodu o předčasném ukončení nájmu ze stání v garáži naproti MěÚ.
Návrh usnesení:
Rada města na základě žádosti p. Adlera rozhodla uzavřít dohodu o ukončení nájmu na stání v garáži naproti MěÚ ke dni, kdy toto stání bude pronajmuto novému zájemci.
2 hlasy pro, 3 proti - neschváleno
Návrh usnesení:
206/07 – rada města na základě žádosti p. Adlera schválila dohodu o ukončení nájmu na stání pro automobil v garáži naproti MěÚ k 31.12.2007.
3 hlasy pro, 2 proti

7) Rada města jednala o prodloužení nájemních smluv na byty, kde končí nájemní vztah 31.12.2007.
Návrh usnesení:
207/07 – rada města ukládá MěÚ předkládat návrh na prodloužení nájemních smluv 3 měsíce před ukončením nájemního vztahu, zároveň rada města rozhodla prodloužit všechny nájemní smlouvy na byty, kde končí nájemní vztah k 31.12.2007 do 31.3.2008 a zároveň zaslat těmto nájemníkům informaci, že od 1.4.2008 dojde k úpravě nájemného.
5 hlasů pro
Návrh usnesení:
208/07 – rada města ukládá MěÚ zaslat nájemkyni p. Dvořákové upozornění, že k 31.1.2008 ji končí nájemní smlouva a z důvodu neplacení nájmu k tomuto datu předá tento byt zpět MěÚ.
5 hlasů pro

8) Starosta informoval radu o tom, že zastupitel Bc. Choutka se přihlásil k trvalému bydlišti v Pulečném. Zastupitelstvo na zasedání dne 10.12.2007 projedná zánik mandátu Bc. Choutky. Novému zastupiteli předává osvědčení rada v termínu do 15ti dnů od zániku mandátu. Z tohoto důvodu se uskuteční mimořádné zasedání rady dne 17.12.2007 od 17.15 hod., které toto osvědčení novému zastupiteli předá.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.