Úřední deska

Oznámení o uložení zásilky

Městský úřad  15.11.2007 19:09

Na úřední desce od 15.11.2007 do 30.11.2007

Č.j.: 4984/07
Vyřizuje: Šulcová
Telefon: 488880921

 

Veřejná vyhláška 

Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, vydaná v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, kterou Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou    o z n a m u j e ,  že paní

 

ŠPALKOVÁ  Kristina  
Mlýnská 30
268 02  RYCHNOV  U  JABLONCE  NAD  NISOU

má na Městském úřadě v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Husova 490, v I. poschodí v podatelně,  u l o ž e n o u   tuto písemnost:
č.j.:  4501/07 ze dne 25.10.2007

 

Vzhledem k tomu, že není správci daně znám skutečný pobyt výše jmenované, přistoupil Městský úřad v Rychnově u Jablonce nad Nisou v souladu s ust. cit. zákona k doručení veřejnou vyhláškou, a to tak, že zajistí její vyvěšení po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Pokud si jmenovaná výše uvedenou písemnost do stanovené lhůty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

Datum podpisu: 15.11.2007                                                                        

Eva Šulcová
referentka správního odboru

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.