Rada města

Zápis a usnesení z jednání rady města z 1.10.2007

Městský úřad  04.10.2007 18:33
Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichter, p. Preisler, MUDr. J. Zetek, Mgr. I. Čaňková, Mgr. J. Havlíček – předseda finančního výboru, Ing. J. Mrázek – předseda kontrolního výboru
 

Program: 

  1. žádosti
  2. podmínky pro čerpání fin. příspěvku obč. sdružením
  3. žádost dopravce o licenci
  4. požadavky k řediteli ZŠ
  5. změna VIIa úp
  6. informace
 
1) Rada města se seznámila s žádostí firmy ASANO o vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku č. 1765/1 v k.ú. Rychnov.
 
Návrh usnesení:
154/07 – rada města nemá připomínek ke stavbě rodinného domu na pozemku č. 1765/1 c k.ú. Rychnov.
4 hlasy pro, 1 nehlasoval
 
2) rada města jednala o stanovení pravidel pro vyplácení příspěvku pro občanské sdružení Za zájmy občanů města Rychnova.
 
Návrh usnesení:
155/07 – rada města rozhodla že do doby než bude schválen návrh pravidel pro čerpání finančního příspěvku na akce občanského sdružení, který předloží zástupci sdružení, zastavuje rada města čerpání tohoto příspěvku mimo čerpání příspěvku dle usnesení rady města č. 152/07.
5 hlasů pro
 
3) Starosta s místostarostou seznámili radní s nápadem na vydání nástěnného kalendáře s motivem starých fotek Rychnova. Celkové náklady si vyžádají přibližně 80 tis. Kč za 1 tis. Kusů kalendáře. Tento kalendář by se dal využít jak k prezentaci města, tak i k prezentaci firem působících v Rychnově.
 
Návrh usnesení:
156/07 – rada města ukládá starostovi města oslovit firmy ve městě, zda by měli zájem na koupi tohoto kalendáře pro svou propagaci v ceně cca 120 Kč/ kus.
5 hlasů pro
 
4) Rada města projednala žádost ČSAD Střední Čechy o souhlas s udělením licence na linku Praha – Jbc – Smržovka – Harrachov.
 
Návrh usnesení:
157/07 – rada města souhlasí s udělením licence pro ČSAD Střední Čechy na linku Praha – Jbc –Smržovka – Harrachov.
5 hlasů pro
 
5) Rada města na návrh starosty města rozhodla pozvat na zasedání rady města ředitele ZŠ.
 
Návrh usnesení:
157/07 – rada města ukládá tajemníkovi pozvat na zasedání rady dne 29.10.2007 ředitele ZŠ s tím aby informoval radu o hospodaření ZŠ za 1 – 3 čtvrtletí, řešení připomínek z veřejnoprávní kontroly, o schválení školního vzdělávacího programu radou školy, o uzavřených pojistkách ZŠ s případným návrhem na navýšení pojistky za rizika při zranění žáka, systému přijímání předškoláků do MŠ, o tom jak naložil s odepsanou el. pánví z kuchyně ZŠ a aby předložil výroční zprávu školy za školní rok 06/07.
5 hlasů pro
 
6) Starosta informoval radní o Zlínské iniciativě obcí proti daňové diskriminaci.
 
Návrh usnesení:
158/07 – rada města ukládá MěÚ předat informaci o Zlínské iniciativě proti daňové diskriminaci zastupitelům.
5 hlasů pro
 
7) Starosta informoval radní, že budova ČOV ještě stále není převedena z majetku města do majetku SVS. Starosta připraví k návrhu převodu materiál na jednání zastupitelstva města.
 
8) Starosta informoval radu, že obdržel nabídky od firmy GS Střechy a Žako na dodávku a montáž kleštin do na krovy do DPS. Nabídky firmy ŽAKO činí 44.007,10 Kč a firmy GS Střechy činí 45.005,10 Kč
 
Návrh usnesení:
159/07 – rada města rozhodla, že dodávku a montáž kleštin do krovů na DPS provede firmy ŽAKO s.r.o., Jablonec nad Nisou.
5 hlasů pro
 
9) Rada se seznámila s návrhem na provedení instalace ústředního topení s kombinovaným plynovým kotlem v bytě p. Hádka v čp. 209.
 
160/07 – rada města stanovila, že po instalaci ústředního topení v bytě p. Hádka v čp. 209 bude s p. Hádkem uzavřena dohoda s tím, že bude p. Hádek platit částku ve výši 1.100,-Kč nad regulované nájemné.
5 hlasů pro
 
10) Starosta informoval radní o tom, že oslovil Ing. Hnitka, který je osobou odborně způsobilou zajišťovat činnost pořizovatele územního plánu k nabídce na tuto činnost pro město Rychnov. Nabídka činí 30 tis. Kč za veškerou činnost na změně VIIa územního plánu.
 
Návrh usnesení:
161/07 – rada města ukládá odboru výstavby obeslat žadatele o změnu VII a územního plánu města s tím, zda by měly zájem o rychlejší projednání této změny za podmínky poměrné úhrady nákladů na tuto změnu. Rada dále ukládá tajemníkovi prověřit podmínky pro získání odborné způsobilosti na územní plánování.
5 hlasů pro
 
11) Starosta informoval radní, že obdržel dvě žádosti o pronájem nebytových prostor po bývalé cukrárně v Nádražní ulici, První je na provozování pizzerie a druhá na sázkovou kancelář.
 
13) Rada shlédla návrhy vzhledu na rekonstrukci čp. 460, kde by mohla v budoucnu sídlit knihovna a pobočka ZUŠ. Materiál bude předán zastupitelům.
 
14) Starosta informoval radní  o napjatém rozpočtu v položce koncerty, po prověření případně podá návrh finančnímu výboru.
 
15) Radní se seznámili s variantním řešením nástavby na MŠ, kterou předložili Ing. Folc a Ing. Daniel. Materiál bude rozeslán zastupitelům s tím, že je potřeba vybrat variantu, která se bude projektovat.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.