Rada města

Usnesení rady města z 3.9.2007

Městský úřad  06.09.2007 08:26
Přítomni: Ing. Chlouba, RNDr. Hofrichter, p. Preisler, MUDr. J. Zetek (od bodu 2), předseda kontrolního výboru Ing. J. Mrázek
 
Program: 1) zarovnání pozemku vedle hasičské zbrojnice
                 2) energetický audit
                 3) soutěže
                 4) výpůjčka
 
1) Pan Preisler navrhl zarovnat terén na pozemku vedle hasičské zbrojnice tak, aby se zde případně v zimě mohla tato plocha využít pro bruslení.
 
Návrh usnesení:
139/07 – rada města ukládá MěÚ zajistit srovnání terénu na pozemku vedle hasičské zbrojnice č. 1148 v k.ú. Rychnov.
3 hlasy pro
 
Dostavil se radní MUDr. Zetek
 
2) Starosta navrhl pořízení energetického auditu na budovy ZŠ a MŠ. Energetický audit je nutný pro podání žádosti o dotaci z operačního programu Životního prostředí (EU) a provést tento audit bude od ledna 2008 povinností.
 
Návrh usnesení:
140/07 – rada města schvaluje zadání energetického auditu na budovy MŠ a ZŠ a ukládá starostovi města požádat o dotaci na zateplení a výměnu oken budov ZŠ a MŠ. Starosta společně s místostarostou prověří konkurenční nabídky na vypracování energetického auditu kvůli optimalizaci ceny.
4 hlasy pro
 
3) Rada města se seznámila s výsledkem jednání komise pro výběrová řízení. Komise doporučila v soutěži na opravy komunikací firmu VOKO a v soutěži na studii a projekt na nástavbu na MŠ firmu Daniel & Folc.
 
Návrh usnesení:
141/07 – rada města rozhodla uzavřít smlouvu na opravy komunikací s firmou VOKO.
4 hlasy pro
 
Návrh usnesení:
142/07 – rada města rozhodla uzavřít smlouvu na vypracování studie a projektu na nástavbu na MŠ s firmou Daniel & Folc.
4 hlasy pro
 
4) Rada města konstatuje, že vždy na začátku jednání rady proběhne kontrola a připomínkování předchozích úkolů a usnesení rady města.
 
 
 
5) V souvislosti s připravovanou stavbou okružní křižovatky na příjezdu do Rychnova požádalo Ředitelství silnic a dálnic o výpůjčku drobných pozemků, které budou stavbou zasaženy. Po dokončení akce a vyměření bude vykoupena ta část pozemků co bude trvale zabrána, ostatní se vrátí městu.
 
Návrh usnesení:
143/07 - rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků potřebných pro stavbu plánované okružní křižovatky na příjezdu do Rychnova pro Ředitelství silnic a dálnic. Znění smlouvy je uvedeno v příloze.
4 hlasy pro
 
6) Rada města se seznámila s vyjádřením Policie ČR k instalaci zrcadla mezi domy čp. 655 – 657 v Nové ulici. Náklady na pořízení zrcadla by činily 6 – 10 tis. Kč bez DPH.
 
Návrh usnesení:
Rada města schvaluje instalaci zrcadla do ulice Nová.
2 hlasy pro, 2 se zdrželi
 
7) Starosta informoval radu města o vyjádření firmy Silkom ke kvalitě provedené rekonstrukce komunikace Na Zálesí. Věc bude projednána na zasedání zastupitelstva města dne 17.9.2007.
 
8) Starosta informoval radní, že firma Kingstone změnila podmínky pro instalaci bankomatu. Současné podmínky jsou: 82.600,-Kč za instalaci bankomatu, 900 provedených transakcí měsíčně a poplatek ve výši 25,-Kč za neprovedenou transakci. Dále informoval radní, že vede jednání s ČS,a.s. s cílem instalace bankomatu ČS, neboť bankomat Kingstone by pro všechny fungoval jako bankomat cizí banky.
 
9) Starosta dále připomněl, již instalované značení ulic na křižovatce Školní a Nádražní a požádal radní, aby věnovali pozornost návrhu nového systému značení ulic, který bude projednán na zasedání zastupitelstva dne 17.9.2007.
 

Diskuze

  • 07. 10. 2007 22.07
    Teď nevím přesně, které firmy máte na mysli. VOKO a Folc Daniel jsou sdružení podnikajících  …
  • 16. 09. 2007 23.16
    Podle mého názoru by v usnesení rady nebo zastupitestva města jako úředních dokumentech měly být  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.