Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19.2.2007

Městský Úřad  01.03.2007 16:25

Na úřední desce od 01.03.2007 do 15.03.2007

13/07 – zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2007 s tím, že následující položky rozpočtu jsou schválené pouze objemově a o konkrétním využití financí bude jednat zastupitelstvo. Jedná se o položky 5169 (označení ulic), 5171 (opravy silnic) v kapitole Silnice, položku 6121 (investice) v kapitole odv. a čišť.odpad.vod, celá kapitola 3113(ZŠ), položka 5171 (opravy a udržování) v kapitole knihovna, položky 6121 ( soc. zařízení kurty) a 5192 (dotace sdružením) v kapitole Ostatní zájmová činnost a rekreace, položku 5171 (opravy a udržování) v kapitole bytové hospodářství, položku 5171 (opravy a udržování) v kapitole veřejné osvětlení, položku 5169 (stromy výsadba) v kapitole péče o vzhled obcí, položku 5171 (opravy a udržování) v kapitole požární ochrana, položku 5137 (DHM) a položku 5169 (nákup služeb) v kapitole činnost místní správy.

14/07 – zastupitelstvo města schválilo prodej volného bytu 1+0 v řp. 472 paní Heleně Moravcové za 565 tis. Kč.

15/07 – Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 2/99 SOZV v platném znění výběrové řízení pro půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení:

KódÚčelLhůta splatnostiÚrokHorní hranice půjčky
01Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce) včetně zateplení3 roky4%50.000,- na 1 dům
02Zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě4 roky4%25.000,- na jeden byt
03Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo propojení stávajícího domu na splaškovou kanalizaci5 roků4%30.000,- na jeden dům
04Dodatečná izolace domu proti spodní vodě, staršího nad 10 let3 roky4%30.000,- na jeden dům
05Obnova fasády domu včetně oplechování u domu staršího 15 let4 roky 4%40.000,- na jeden dům
06Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let4 roky4%50.000,- na jeden dům
07Vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není3 roky6%30.000,- na jeden byt
51Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy8 let6%70.000,- na jeden byt
52Při vestavbě bytu do půdního prostoru8 let6%50.000,- na jeden byt

Jednotlivé druhy půjček lze kumulovat s výhradou půjčky 05 –obnova fasády a půjčky 06 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu. Žádosti o půjčky se přijímají do 31.3.2007 v podatelně MěÚ v Rychnově.

16/07 –Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1027/5 v k.ú. Rychnov u Jbc. p. K. Jirošové, pozemku č. 1027/3 v k.ú. Rychnov u Jbc. Manželům Vrátným, pozemku 1027/6 v k.ú. Rychnov u Jbc. p. M. Zavadilovi a pozemku č. 1027/7 v k.ú. Rychnov firmě ASANO, spol.s.r.o. se sídlem v Liberci. Zastupitelstvo města stanovilo cenu na 585,-Kč/m2 s podmínkou kolaudace do 6 let a s tím, že vlastní prodej se uskuteční až po vydání stavebního povolení.

17/07 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. D. Rýdla rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku č. 1055/1 v k.ú. Rychnov.

18/07 – Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby prověřit zda se na pozemku 1055/1, který je ve vlastnictví města nachází plot p. Gecka, případně zda má p. Gecko část tohoto pozemku v pronájmu.

19/07 – Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku č. 1032/3 díl B, díl E a část dílu C manželům Kittelovým, dále schválilo prodej části pozemku č. 1032/3 díl. A a část dílu C p. Kracíkovi s podmínkou, že dojde mezi p. Kracíkem a manželi Kittelovými k převodu dílu D na p. Kracíka a s podmínkou zřízení věcného břemene k přístupu ke křížku . Pozemky se prodávají za 75,.Kč/m2 a v rozsahu věcného břemene za 50,-Kč/m2. Veškeré náklady na geodetické práce a podklady ponesou žadatelé rovným dílem.

20/07 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/71 v k.ú. Rychnov manželům Hübnerovým za 650,-Kč/m2.

21/07 – Zastupitelstvo města neschválilo prodej části pozemku č. 310/1 v k.ú. Rychnov u Jbc. p. J. Koškovi a doporučuje Ing.arch. Štěpánkovi zvážit změnu funkčního využití tohoto pozemku na rekreační účely.

22/07 – Zastupitelstvo města rozhodlo na základě žádosti p. V. Kalaše zveřejnit úmysl směny pozemku č. 1043 v k.ú. Rychnov

23/07 – Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o poskytování informací za rok 2006.

24/07 – Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí půjčky ve výši 133.679,.Kč p. Josefu Drobníkovi na splátky stroje na úpravu sjezdovky. Půjčky bude poskytnuta bezúročně a bude splatná tak, že 50 % půjčky uhradí dlužník do konce února 2008 a dalších 50% do konce dubna 2008 pod ztrátou výhody splátek. Pro půjčku se využije rezerva v rozpočtu města.

25/07 – Zastupitelstvo města schválilo dodatek č.1 ke zřizovací listině Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace. Text dodatku je uveden v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.