Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 2.10.2006

Městský Úřad  07.10.2006 14:38

Přítomni: Ing. Chlouba, Ing. Hořejš, p. Preisler, p. Černý, p. Adler, p. Veverka,

Program:

 1. žádosti
 1. Rada města projednala žádost p. S. Přiklopilové z Liberce o pronájem nebytových prostor – garáže a kůlen ve dvoře objektu Kokonínská 209 za účelem rozšíření chráněné dílny.
  Návrh usnesení:
  146/06 – rada města schválila pronájem garáže a kůlen u objektu čp. 209 p. Přiklopilové pro rozšíření chráněné dílny za 1.200,–Kč měsíčně na dobu určitou na 3 roky vzhledem k nutné investici do úprav těchto prostor. Rada souhlasí s potřebnými stavebními úpravami těchto prostor.
  4 hlasy pro
 2. Rada města projednala žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR o stanovisko k prodeji pozemku č. 2459/4 v k.ú. Rychnov p. Ulmanovi, který vlastní vedlejší pozemky.
  Návrh usnesení:
  147/006 – rada města nemá připomínek k prodeji pozemku č. 2459/4 v k.ú. Rychnov p. M. Ulmanovi.
  4 hlasy pro
 3. Starosta navrhl zavést na úřadě možnost placení pomocí platebních karet přes terminál České spořitelny. S ohledem na to, že spádová oblast nedosahuje požadovaný počet obyvatel a předpokládaných obratů město by platilo kromě poplatku z obratu částku 1.000,–Kč měsíčně.
  Návrh usnesení:
  148/06 – rada města souhlasí se zavedením terminálu ČS pro platby pomocí platební karty na MěÚ s tím, že přínos tohoto systému placení se bude průběžně vyhodnocovat.
  4 hlasy pro
 4. Rada města projednala žádost p. Bodiše na zřízení trvalého parkovacího místa v ulici Spojovací.
  Návrh usnesení:
  149/06 – rada města schválila zřízení parkovacího místa pro p. Bodiše v ulici Spojovací s podmínkou vybudování tohoto zpevněného stání v termínu do 31.10.2006.
  4 hlasy pro
 5. Rada města projednala žádost p. Koška o pronájem části pozemku č. 310/1 v k.ú. Rychnov.
  Návrh usnesení:
  150/06 – rada města schválila pronájem části pozemku č. 310/1 v k.ú. Rychnov p. Koškovi za 1,–Kč/m2.
  4 hlasy pro
 6. Rada města projednala žádost manželů Polachových o vyjádření k sjezdu z pozemku č. 771/1 na místní komunikaci.
  Návrh usnesení:
  151/06 – rada města na základě žádosti manželů Polachových souhlasí se zřízením sjezdu pro rod. dům z pozemku č. 771/1 v k.ú. Rychnov na místní komunikaci.
  4 hlasy pro
 7. Rada města projednala žádost p. Svobody o prominutí poplatků z prodlení za dluh na nebytových prostorách v čp. 569. Dlužné nájemné bylo uhrazeno, dluh na poplatcích činí 1.625,50 Kč, trvá dluh na službách ve výši 533,50Kč.
  Návrh usnesení:
  152/06 – rada města rozhodla nepromíjet poplatky z prodlení p. Svobodovi, které vznikly pozdní úhradou na nájemném za nebytový prostor v čp. 569 z důvodu, že stále trvá dluh za služby spojené s užíváním tohoto nebytového prostoru.
  4 hlasy pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.