Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14.8.2006

Městský úřad  22.08.2006 16:46

Přítomni: Ing. Chlouba, ing. Hořejš, p. Preisler, p. Adler, p. Černý

Program:

 1. Pozemky a inž. sítě nad ulicí Zálesí
 2. Komunikace Zálesí – otevírání obálek
 3. Tažné zařízení a vozík ke služebnímu autu
 4. Schválení řízení služebního auta
 5. Proplacení vyvložkování komína nájemníkovi
 6. Podmínky zvýšení regulovaných nájmů v obecních bytech
 7. Termíny rady a zastupitelstva
 1. Do jednání rady se dostavil p. Roman Maryško, který požádal o změnu podmínek kupní a směnné smlouvy na pozemky na Zálesí. V této smlouvě měl určenu povinnost vybudovat inženýrské sítě v dostatečné kapacitě pro 5 rodinných domů až na hranici pozemku 1733/2 s tím, že obec později změní územní plán a získá tyto pozemky od Pozemkového fondu. Dodatečně bylo zjištěno, že pozemek 1733/2 patří soukromé osobě, takže původní záměr města ztratil smysl. Proto p. Maryško žádá zrušení podmínky vybudovat sítě až k uvedenému pozemku s tím, že část sítí již je vybudovaná (kanalizace a plyn). S ohledem na tuto skutečnost navrhli radní za prvé vytvořit dodatek smlouvy, kterým se povinnost vybudovat inženýrské sítě omezí pouze na pozemky p. Maryšky, za druhé odprodat p. Maryškovi část cesty, která vede pouze k pozemku č. 1733/2, aby investor již vybudovaných sítí měl prostor pro jednání s majitelem tohoto pozemku o případném využití sítí. Tento návrh bude předložen k jednání zastupitelstvu. Dále rada projednala možnost zasíťování městských pozemků č. 1772/1 a 1772/2 (nad domem manželů Horových) v souvislosti s budováním kanalizace Zálesí III. etapa a plynovodu v této části obce.. S ohledem na náklady zasíťování a na skutečnost, že pozemky jsou přístupné pouze po cestě ve vlastnictví manželů Voborníkových, přiklání se rada spíše k názoru prodat tyto pozemky investorovi, který je sám zasíťuje a zajistí k nim právo přístupu, Proto rada navrhuje zveřejnění úmyslu jejich prodeje.
  128/06 – rada ukládá MěÚ připravit návrh dodatku kupní a směnné smlouvy, kterým se povinnost p. Maryšky vybudovat inženýrské sítě omezí pouze na jím nabývané pozemky. Dále ukládá MěÚ zveřejnit úmysl prodeje části pozemku č. 1733/5 v k.ú. Rychnov a pozemků 1772/1 a 1772/2 rovněž v k.ú. Rychnov.
  3 pro
 2. Starosta jmenoval komisi pro otevírání obálek soutěže na dodavatele akce "Komunikace Zálesí" z přítomných členů rady a přísedících. Poté bylo uskutečněno otevření obálek. Soutěže se zúčastnily a úplné nabídky odevzdaly tyto firmy: Sdružení Zálesí (firmy DiTech, s.r.o. Jablonec n/N a AGS Astra, a.s. Žatec, COLAS CZ, a.s. Praha, S a M, a.s. Česká Lípa, Reimo, a.s. Praha, STRABAG, a.s. Praha, M – Silnice, a.s. Trutnov a SILKOM, spol. s r. o. Frýdlant. Podklady pro hodnocení nabídek připraví p. Maryško (firma MAPA).
 3. Starosta navrhl nechat instalovat na služební fabii tažné zařízení a zakoupit přívěsný vozík, protože se stále více objevuje potřeba převážet různý materiál, odvážet odpad z černých skládek apod. a není efektivní na tyto drobnosti najímat dopravce. Současně navrh udělit p. Vackovi svolení k řízení služebního vozu.
  129/06 – rada schválila nákup tažného zařízení a přívěsného vozíku ke služební fabii v hodnotě celkem do 20.000,- Kč v rámci rozpočtu místní správy. Rada uděluje svolení p. Vackovi k řízení služebního vozu.
  3 pro
 4. Rada projednala opětovnou žádost p. Čermáka o proplacení nákladů na vyvložkování komína při budování ústředního vytápění v jeho bytě v č.p. 577 v souvislosti s budováním topení v bytech p. Reůžičkové a p. Beranové. Rada konstatovala, že nejde o identický příklad, neboť p. Čermák si budoval topení na vlastní žádost svým nákladem a platí původní nájem. Nicméně vzhledem k tomu, že komínová vložka je součástí stavby a jako taková je v režii pronajímatele, doporučuje zastupitelstvu schválit p. Čermákovi proplacení 50% nákladů.
 5. Mgr. Čaňková upozornila na povinnost pronajímatele sdělit prokazatelně nájemci zvýšení regulovaného nájemného nejpozději do konce září. V případě manželů je nutno tuto skutečnost sdělit oběma manželům. Doporučuje sdělení předat proti podpisu, neníé-li to možné, pak poštou na doručenku.
  130/06 – rada ukládá tajemníkovi zajistit prokazatelné sdělení nových nájmů všem nájemcům s regulovaným nájemným.
  3 pro

Rada shlédla předběžné návrhy na vybavení interiéru obřadní síně. V souvislosti s tím určila další termín jednání na pondělí 28. 8., kdy se uskuteční tzv. rozšířená rada za účasti všech zastupitelů, kteří budou mít zájem. Na tomto jednání bude přítomen ing. arch. Patrný, který zpracovává návrh nového nábytku a dalšího vybavení.

Další jednání zastupitelstva se uskuteční 11.9.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.