Úřední deska

Veřejná výzva na místo pracovníka stavebního úřadu

Jan Tomsa  19.05.2006 16:03

Na úřední desce od 19.05.2006 do 02.06.2006

Tajemník městského úřadu Rychnov u Jablonce nad Nisou zveřejňuje na základě zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

pracovník stavebního úřadu

Místo výkonu práce: Město Rychnov u Jablonce nad Nisou – Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou

Platové zařazení: 8. platová třída

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • kompletní agenda stavebního úřadu

Požadavky:

 • dosažené středoškolské vzdělání
 • znalost práce s výpočetní technikou (Windows, Excel, Internet)
 • praxe ve státní správě či samosprávě vítána
 • dobré komunikační schopnosti
 • samostatnost a flexibilita

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb

Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Pracovní poměr: Na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu: září 2006

Lhůta pro podání přihlášky: do 2.6.2006

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rychnov u Jbc., Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo pracovníka stavebního úřadu

V Rychnově u Jablonce nad Nisou 17.5.2006

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.