Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

František Chlouba  15.05.2006 21:34

Na úřední desce od 15.05.2006 do 03.06.2006

Ve smyslu znění §15 zákona č. 247/95Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuji:

  1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v městě Rychnově u Jablonce nad Nisou uskuteční
    dne 2. 6. 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 3. 6. 2002 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
  2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro všechny voliče v Rychnově u Jablonce nad Nisou je obřadní síň Městského úřadu v Rychnově u Jablonce nad Nisou, Husova ulice č. 490.
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže–li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
  5. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
  6. Voliči budou hlasovací lístky dodány 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

V Rychnově dne 15. 5. 2006.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.