Aktuality

Větrné elektrárny - slovo zastupitele

Martin Vágner  10.05.2006 21:39

Při četbě březnového čísla tohoto zpravodaje mě zaujal článek pana inženýra Hudce, mého kolegy zastupitele, o potřebnosti větrných elektráren. Názor pana Hudce na tuto ekologickou formu výroby elektrické energie je dlouhodobě neměnný a stabilně záporný. Proto mě zajímalo, jakou rétoriku a jaké argumenty zvolí pro svůj "boj s větrnými mlýny" tentokrát.

Já sám jsem na toto téma jsem psal příspěvek do zpravodaje číslo 06/2005 a tím jsem pokládal svou vnitřní potřebu vyjádřit se k této problematice za uzavřenou. Dlužno podotknout, že na rozdíl od pana Hudce jsem příznivcem výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a tedy i větrných elektráren a své důvody jsem poměrně podrobně popsal právě ve svém článku ve zpravodaji č. 06/2005. Bohužel článek pana Hudce v minulém čísle zpravodaje se mě osobně dotkl jednak uvedením lživého údaje o mém hlasování při projednávání změny územního plánu, ač mě Zdeněk (Hudec) přímo nejmenoval a jednak uvedením jakýchsi spekulativních konstrukcí o účelnosti mého hlasování ve vazbě na můj příbuzenský vztah k majiteli jednoho z pozemků, kde má jeden ze zamýšlených větrníků stát.

A proto s laskavým svolením svého tchána zde prohlašuji, že spolumajitelem jednoho s pozemků, kde by měla jedna z elektráren stát, je můj tchán. K mému hlasování při změně územního plánu: při prvním hlasování jsem se právě z důvodu, že můj příbuzný je spolumajitelem jednoho z pozemků, kde má větrník vyrůst, zdržel hlasování, což mi ovšem Zákon o střetu zájmů za povinnost neukládá, pouze jsem to považoval za vhodné z důvodu zachování objektivity a vyváženosti hlasování. Protože však právě můj hlas byl oním pověstným jazýčkem na vahách a byl nutný pro to, aby změna územního plánu, otevírající možnost realizace větrných elektráren, mohla být přijata, hlasoval jsem při dalším hlasování o této změně pro a své důvody jsem ihned veřejně vysvětlil v článku, o kterém jsem se zmínil v úvodu tohoto příspěvku.

Snažil jsem se v tomto krátkém, neplánovaném příspěvku zaměřit pouze na fakta a odhlédnout od osobního pohledu na celý článek pana Hudce. Nicméně si na závěr neodpustím jednu poznámku. Poměrně brzy dojde k vyčerpání fosilních paliv a cesta výroby elektrické energie bude možná buď z atomu nebo s využitím obnovitelných zdrojů, mezi něž větrná energie patří. Nic jiného zatím v záloze lidstvo nemá.

Zdeněk píše ve svém článku o nevratných změnách a zásazích, jež větrné elektrárny v naší krajině způsobí, což je podle mě pitomost. Větrník je ukotven v železobetonovém segmentu o velikosti 4x4 metry a to je celý "fyzický" zásah do krajiny. Přívod kabeláže je v zemním vedení a životnost větrné elektrárny je 20 let. Podle informací, které mám, se dá repasí prodloužit o dalších cca 10 možná 15 let a poté musí být stavba odstraněna. Na odstranění stavby je po celou dobu provozu elektrárny vytvářen speciální fond, který se tvoří ze zisku, jenž elektrárna vyprodukuje. Velice laicky řečeno. Přesný způsob by byli schopni objasnit ti, kteří elektrárny staví a provozují. Firma, která chce elektrárny provozovat, je česká, technologii má opět českou a pokud jsem dobře informován, tak jedním z dodavatelů významné části elektrárny je pražské ČKD.

Mnohem větší tzv. nevratný zásah do krajiny způsobí například realizace výstavby domu podle nekvalitního projektu, protože takový dům tu bude stát pak dalších 200 let nebo například stavba vodní elektrárny, pro jejíž provozování se musí postavit jez a regulovat tok řeky, a to přesto, že i zde se jedná o obnovitelný zdroj energie. S projektováním a realizací vodních elektráren má koneckonců pan Hudec své dlouholeté zkušenosti.

Diskuze

  • 10. 08. 2019 16.06
     …
  • 26. 06. 2006 08.07
    články, které budou vysoce fundovaně a na odborné výši argumentovat pro výstavbu alternativních zdrojů el.  …
  • 25. 06. 2006 15.50
    Slovníček cizích slov s výkladem je velmi užitečná věc. Celou dobu jsem se však domnívala,  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.