Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 20.2.2006

Městský Úřad  06.03.2006 17:40

Přítomni: Ing. F. Chlouba, Ing. P. Hořejš, R. Veverka, P. Černý – předseda komise pro životní prostředí, Mgr. Čaňková – předsedkyně kontrolního výboru

Program:

 1. žádosti
 2. úhrada opravy komína na Besedě
 3. pronájem volného bytu
 1. Rada města projednala žádost p. Černého o pronájem pozemku č. 740/1 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.
  36/06 – rada města schválila pronájem pozemku č. 740/1 v k.ú. Rychnov u Jbc. p. Černému za standardních podmínek s tím, že nájemce umožní přístup přes tento pozemek k rekreačnímu objektu na pozemku č. 740/2.
  3 hlasy pro
 2. Starosta informoval o žádosti TJ SPARTAK o pořádání 1. všesportovního plesu v Besedě.
  37/06 – rada města schválila bezplatný pronájem sálu v Besedě pro TJ SPARTAK pro pořádání 1. všesportovního plesu dne 18.3.2006.
  3 hlasy pro
 3. Starosta informoval radu o tom, že pořádání plesu Města a klubu Bažina vyneslo 506,–Kč.
 4. Starosta informoval radu, že po provedených kontrolách provedené opravy komína a konzultacích ceny za tuto provedenou opravu je možné provést úhradu za tuto opravu firmě Lenoxa. Oprava byla provedena v roce 2004.
  38/06 – rada města souhlasí s proplacením faktury za opravu havárie komína na Besedě v celkové částce 93.089,–Kč firmě Lenora.
  3 hlasy pro
 5. Starosta informoval o jednání mezi městem a p. Procházkou ve věci prodeje pozemku, který zasíťovalo město.
  39/06 – rada města schvaluje dohodu s p. Procházkou o úhradě 10% z kupní ceny minimálně však 60 tis. Kč z prodeje zasíťovaného pozemku.
  3 hlasy pro
 6. Starosta informoval radu, že město zatím neobdrželo žádnou nabídku na koupi samostatné garáže u čp. 172.
  40/06 – rada města ukládá MěÚ inzerovat prodej garáže u čp. 172 v Rychnovském zpravodaji.
  3 hlasy pro
 7. Rada města se seznámila s žádostí p. Topinkové o ukončení pronájmu části pozemku č. 148 v k.ú. Rychnov u Jbc.
  41/06 – rada města schvaluje dohodu o ukončení pronájmu části pozemku č. 148 v k.ú. Rychnov mezi městem a p. Topinkovou k 28.2.2006.
  3 hlasy pro
 8. Rada města se seznámila s žádostí p. Seidla o umožnění splácení dlužného nájmu z nebytových prostor po 3.000,–Kč měsíčně.
  42/06 – rada města souhlasí se splátkami dluhu p. Seidla za pronájem nebytových prostor ve výši 3.000,–Kč měsíčně.
  3 hlasy pro
 9. Rada města se seznámila s žádostí manželů Kalinových o souhlas se zřízením sjezdu.
  43/06 – rada města schvaluje na základě žádosti manželů Kalinových zřízení sjezdu z pozemku č. 1514/2 v k.ú. Rychnov u Jbc. na ulici Svahovou.
  3 hlasy pro
 10. Rada města projednala ukončení nájmu p. Zítky k nebytovým prostorám v čp. 537.
  44/06 – rada města schválila ukončení nájmu p. Zítky k nebytovým prostorám v čp.537 k 31.3.2005.
  3 hlasy pro
 11. Rada města za přítomnosti zastupitelů jednala o pronájmu volného bytu v čp. 171. Starosta informoval radu o tom, že obdržel další žádost na tento byt – žádost p. Valhové, která nabídla uhrazení nájmu dopředu na 2 roky.
  45/06 – rada města schvaluje nájem volného bytu v čp. 171 p. Valhové s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu 1 roku a s podmínkou úhrady nájemného na 1 rok dopředu.
  3 hlasy pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.