Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 5.9.2005

Městský Úřad  19.09.2005 21:28

Přítomni: Ing. F. Chlouba, ing. P. Hořejš, MUDr. J. Zetek, p. R. Veverka, p. J. Adler, p. P. Černý, Mgr. I. Čaňková

Program:

 1. žádosti
 2. pronájem plakátovacích ploch
 3. změny územního plánu
 1. Rada města projednala žádost p. Seidla o ukončení nájmu k nebytovým prostorám v čp. 209 dohodou.
  91/05 – rada města souhlasí s ukončením pronájmu p. Seidlovi k nebytovým prostorám v čp. 209 k 30.9.2005 s tím, že dlužné nájemné p. Seidl uhradí formou splátek v termínu do 31.12.2005.
  3 hlasy pro

  92/05 – rada města ukládá odboru výstavby zveřejnit úmysl pronájmu nebytových prostor v čp. 209 a samostatně také garáže u čp. 209.
  3 hlasy pro

  Na zasedání dorazil MUDr. Zetek
 2. Rada se seznámila s tím, že provoz tenisových kurtů bude zajištěn minimálně do konce září 2005, v případě příznivého počasí ještě do poloviny října 2005.
  93/05 – rada města bere na vědomí, že smlouva o zajištění provozu tenisových kurtů bude sepsána mezi městem a p. Flodrmanovou, která se společně s manželem o tento provoz starala od června letošního roku, provoz tenisových kurtů se předpokládá minimálně do konce září.
  4 hlasy pro
 3. Rada města se seznámila s žádostí p. Pásztora Miloše o souhlas se stavebními úpravami bytu v čp. 569.
  94/05 – rada města souhlasí s navrženými stavebními úpravami v bytě čp. 569 dle předložené projektové dokumentace.
  4 hlasy pro
 4. Rada města se seznámila s žádostí p. Daniela Karbana o instalaci vysílače pro bezdrátový internet na objektu hasičské zbrojnice.
  95/05 – rada města souhlasí s tím, aby p. Karban instaloval na objektu hasičské zbrojnice vysílač pro bezdrátový internet s tím, že žadatel musí splnit veškeré formální a technické podmínky související s instalací a provozem tohoto zařízení.
  4 hlasy pro
 5. Starosta předložil radě návrh na prodej starších nepoužívaných mobilních telefonů.
  96/05 – rada města souhlasí s prodejem 2 ks starších mobilních telefonů á 1.500,–Kč, s tím, že nejprve budou nabídnuty přímo nebo prostřednictvím zpravodaje a poté přes bazar.
  4 hlasy pro
 6. Starosta navrhl schválit smlouvy s výlepovou službou Rengl Liberec.
  97/05 – rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s výlepovou službou Rengl, výlepová služba opraví výletová místa, bude mít 5ti letý výhradní nájem těchto míst a umožní rychnovským dobrovolným spolkům bezplatný výlep, městu poskytne slevy na výlep v Lbc a Jbc.
  4 hlasy pro
 7. V souvislosti s výměnou oken v domě čp. 652 – 654 byla provedena výměna oken i v bytě p. Bartoše, který jediný zůstává nadále v majetku města. Celková cena za výměnu oken a balkónových oken činila 53 tis. Kč a byla hrazena z rozpočtu bytového hospodářství.
  98/05 – rada města bere na vědomí provedení výměny oken v bytě nájemníka p. Bartoše v domě čp. 652 – 654.
  4 hlasy pro
 8. Starosta na základě připomínek odboru výstavby navrhl stanovit termíny pro zařazování žádostí do návrhů změn územního plánu.
  99/05 – rada města rozhodla, že žádosti o změnu územního plánu budou do návrhů na změnu zařazovány postupně a vždy ve čtvrtletí bude uzávěrka těchto žádostí.
  4 hlasy pro
 9. Rada města se zabývala podnětem stavebního úřadu ke komunikaci Na Zálesí. Tato komunikace je úzká a její stav je nevyhovující.
  100/05 – rada města ukládá MěÚ zadat projekt na rekonstrukci a rozšíření komunikace Na Zálesí.
  4 hlasy pro
 10. Pan Černý informoval o žádosti o vyjádření ředitelky MŠ p. Preislerové, která si není jistá jak naložit se betonovými dlaždicemi, které zbyly po rekonstrukci chodníčků u MŠ.
  101/05 – rada města ukládá odboru výstavby písemně informovat ředitelku MŠ o tom, aby použila betonové dlaždice zbylé po rekonstrukci chodníčků u MŠ přednostně pro úpravy areálu MŠ.
  4 hlasy pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.