Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 27.6.2005

Městský Úřad  19.07.2005 22:39

Přítomni: Ing. Chlouba, ing. Hořejš, p. Preisler, MUDr. Zetek, p. Veverka, p. Adler, Mgr. Čaňková

Program:

 1. internet na knihovně
 2. žádosti

 1. Starosta informoval radu města o tom, že na Pelikovicích bude ve dnech 16 – 30.7.2005 pořádán oddílem Myšáci letní dětský tábor na Pelikovicích.
 2. Rada města se seznámila s žádostí p. Bindera o souhlas s uložením části elektropřípojky na pozemku města č. 817 v k.ú. Rychnov.
  82/05 – rada města na základě žádosti p. Bindera souhlasí s umístěním části elektropřípojky na pozemku města č. 817 v k.ú. Rychnov zároveň rada ukládá odboru výstavby informovat budoucí vlastníky tohoto pozemku o tom, že zde bude uložena tato přípojka.
  5 hlasů pro
 3. Starosta přednesl problém, který nastal na knihovně po využití ADSL od státu na internetizaci knihoven. Jedná se o pomalé připojení a navíc nelze využívat instalovaný knihovnický program.
  83/05 – rada města bere na vědomí, že připojení městské knihovny bude realizováno přes připojení Městského úřadu z důvodu nefunkčnosti knihovnických programů při využití ADSL od státu.
  5 hlasů pro
 4. Rada města jednala o pronájmu nevyužívaného nebytového prostoru v čp. 472. O pronájem tohoto prostoru požádal p. Pala. Rada města dále požaduje od odboru výstavby předložit výměru pronajímaných prostor.
  84/05 – Rada města schválila pronájem nebytového prostoru naproti zadnímu vchodu v čp. 472 p. Palovi za 400,–Kč/m2 a rok s tříměsíční výpovědní lhůtou.
  5 hlasů pro
 5. Rada města projednala žádost o souhlas se sjezdem na komunikaci Zálesí manželů Turčanových zast. P. Reichlem.
  85/05 – rada města na základě žádosti manželů Turčanmových souhlasí se zřízením sjezdu na komunikaci Zálesí z pozemku č. 1524 v k.ú. Rychnov u Jbc.
  5 hlasů pro
 6. Rada města projednala žádost o souhlas se sjezdem na komunikaci Zálesí p. Maryšky
  86/05 – rada města na základě žádosti p. Maryšky souhlasí se zřízením sjezdu na komunikaci Zálesí z pozemku č. 1769/2.
  5 hlasů pro
 7. Rada města projednala program zasedání zastupitelstva města.
  • závěrečný účet města za rok 2004 a zpráva auditora o přezkoumání hospodaření města
  • výběr dodavatele na stavbu galerie do sálu Besedy
  • rozpočtové změny
  • prodej čp. 460
  • prodej nebytových prostor v čp. 171
  • návrh na prodej bytů v čp. 472
  • pozemky
  • návrh na VII. změnu územního plánu

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.