Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Usnesení z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 18.4.2005

Městský úřad  21.06.2005 08:43

Na úřední desce od 21.06.2005 do 30.06.2005

31/05 – zastupitelstvo města schválilo bez výhrad roční účetní závěrku města za rok 2004.

32/05 – zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 28/05 ze 14.3.2005 a schvaluje zřízení věcného břemene, uložení a údržby vedení vodovodní přípojky na pozemku č. 963/1 v k.ú. Pelikovice pro manžele Jiřičkovi.

33/05 – Zastupitelstvo města na rozhodlo na základě žádosti p. Benše o zveřejnění úmyslu prodeje pozemků č. 460, 462 a 463 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

34/05 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 1055/101 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Zichovým za cenu 650,–Kč/m2 a za podmínky složení zálohy na smluvní pokutu za nedodržení termínu kolaudace ve výši 80 tis. Kč.

35/05 – Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene pro Český telecom, a.s. na zřízení a provozování podzemního vedení a zařízení veřejné telekomunikační sítě na pozemcích města – 1470/1, 1489/2, 1488/3, 1491/2, 1460/1, 1513/3, 1513/1, 1513/8, 1513/17. 1514/1, 1055/74, 1526, 1055/102, 1521,2 A 1505 vše v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

36/05 – Zastupitelstvo města ukládá odboru výstavby MěÚ Rychnov zpracovat návrh zadání VI. Změny územního plánu Rychnova a zahájit řízení, vedoucí k jeho schválení.
Rozsah VI. Změny ÚP bude následující:

  • Parcely vhodné pro rozptýlenou zástavbu domy pro trvalé nebo rekreační bydlení venkovského typu na Pelikovicích (vše k.ú. Pelikovice), jedná se o změnu z původně nezastavitelného území):
    st. 23, st. 24, st. 133, st. 141, st. 143, st. 145, st. 147, st. 152, 203/1, 205, 206/1, 218/1 část, 218/2, 558/1, 558/2, 558/3 část, 561/1, 561/2, 561/3, 565/1, 576/1, 602/1, 602/2, 609/1, 609/2, 612/1, 612/2, 612/5, 619/1, 619/4, 620/2, 621, 622/1, 624/2, 625/1, 655/5 část, 944/1, 944/11, 963/1 část, 1122/1, 1122/3, 1122/5, 1123, 1134, 1135/1, 1135/2, 1136/1, 1283/1 část, 1284, 1287 část, 1297/1 část, 1297/2, 1307/1 část, 1316/1, 1317, 1319/1, 1320/1, 1320/3, 1321/2, 1324, 1325/1, 1325/2 část, 1344/1 část, 1344/5, 1344/7, 1344/8, 1344/10, 1344/11, 1344/18, 1344/27, 1344/29, 1344/30, 1353/3, 1485/5 část (Žadatel ing. Gartner a město Rychnov)
  • Změna funkčního využití stavby Lidového domu z občanské vybavenosti na drobná výroba s bydlením (Žadatel firma Luha)

37/05 – Zastupitelstvo města neschválilo zadání zpracování návrhu zadání změny VI. Územního plánu v tomto rozsahu:
parcely vhodné pro výstavbu větrných elektráren (změna z původně neřešeného nebo nezastavitelného území):
pásy podél hřebenové komunikace mezi křižovatkou na Pelikovicích a Kopaninou max. 200 m od ní – 766/9, 806, 811/1, 813/1, 825, 827/1, 827/3, 831/5, 846, 847, 849, 850/2, 1079/1 a 1080/1 – vše k.ú. Pelikovice a 1583/1, 1588/1, 1628 a 1630 vše v k.ú. Rychnov (žadatel město Rychnov)

38/05 – Zastupitelstvo města schvaluje zajištění hypotéčního úvěru sjednaného smlouvou z ČS, a.s. Jbc. Č. 963/03/LCD budoucími příjmy města. Zastupitelstvo dále schvaluje zajištění kontokorentního úvěru, jehož přijetí bylo schváleno usnesením č. 30/05 z 14.3.2005 budoucími příjmy města.

39/05 – Zastupitelstvo města schválilo půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení p. Pelantové ve výši 50tis. Kč na střechu, 50 tis. Kč na zateplení a 25 tis. Kč na zřízení topení a dále p. O. Preislerovi ve výši 30 tis. Kč na izolaci domu proti spodní vodě a 40 tis. Kč na fasádu.

40/05 – Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. 79/04 ze dne 17.5.2004 o prodeji bytu v čp. 608 p. Josefu Michalovi a schválilo žádost p. Pavla Michala na koupi tohoto bytu v čp. 608.

41/05 – Zastupitelstvo města schválilo na základě žádosti p. Melichara zveřejnění úmyslu prodeje nebytových prostor v čp. 171.

42/05 – Zastupitelstvo města na základě žádosti obce Pulečný rozhodlo umožnit obci Pulečný úhradu za neinvestiční náklady na žáky z Pulečného formou splátek s tím, že poslední splátka ve výši 46.085,60 Kč bude uhrazena v termínu do 30. června 2005.

43/05 – Zastupitelstvo města deleguje starostu města Ing. Františka Chloubu do dozorčí rady ČSAD Jablonec.

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.