Rada města

Zápis a usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 2.5.2005

Městský Úřad  25.05.2005 13:51

Přítomni: Ing. Chlouba, Ing. P. Hořejš, R. Veverka, O. Preisler, MUDr. J. Zetek, P. Černý – předseda komise pro životní prostředí, J. Adler – předseda finančního výboru

Program:

 1. žádosti
 2. informace
 1. Starosta informoval radu o žádosti p. Heřmana o ukončení nájmu stání v garáži u MěÚ k 30.4.2005.
  50/05 – rada města schválila dohodu o ukončení nájmu ke stání v garáži při MěÚ s p. Heřmanem k 30.4.2005 a ukládá odboru výstavby zveřejnit úmysl pronájmu stání v této garáži.
  5 hlasů pro
 2. Rada se seznámila s žádostí Ing. Hofrichtera na pronájem části pozemku č.1191.
  51/05 – rada města na základě žádosti Ing. Hofrichtera ukládá odboru výstavby zveřejnit úmysl pronájmu části pozemku 1191 v k.ú. Rychnov u Jbc.
  5 hlasů pro
 3. Rada města projednala žádost manželů Sedláčkových o souhlas s uložením vodovodní přípojky.
  52/05 – rada města zamítá žádost manželů Sedláčkových o souhlas s uložením vodovodní přípojky k pozemku č. 1513/3 z důvodu, že zde již existuje vodovodní přípojka a přeložení vodovodní přípojky by si vyžádalo překop nové komunikace.
  5 hlasů pro
 4. Starosta informoval radu o zájmu provozovatelů cukrářství Penc–Cetek na pronájem volných nebytových prostor v Nádražní ulici, bývalá "Baťova". Starosta informoval radu o tom, že zájemci zde hodlají provádět stavební úpravy.
  Starosta požádá zájemce o podklady k případné zamýšlené přestavbě.
 5. Starosta dále informoval radu o tom, že p. Nováková předala byt 3+1 v čp. 172 a dále garáž. Starosta předložil přítomným k zamyšlení, jak dále s objektem naložit, zda realizovat případně prodej, který komplikuje smlouva o smlouvě budoucí s . Pfeiferem (půdní prostor) nebo dále byt pronajmout.
  Starosta ještě osloví p. Pfeifera zda nemá zájem koupit celý objekt.
 6. Rada dále diskutovala o možnosti prodeje nemovitosti čp. 171. Starosta předložil radě náklady spojené s rekonstrukcí, které činily cca 1,6 mil. Kč
 7. Rada města projednala plat ředitele příspěvkové organizace ZŠ Rychnov.
  53/05 – rada města stanovila plat ředitele příspěvkové organizace Základní škola Rychnov u Jablonce n.N. s platností od 1.1.2005
  5 hlasů pro
 8. Tajemník seznámil radu s žádostí odboru výstavby o stanovisko k umístění plechové garáže na pozemku č. 1209 v k.ú. Rychnov. V této věci rada požaduje informace o tom, zda je plechová garáž využívána a kým, poté se k dané věci vyjádří.
 9. Rada města projednala žádost stavebního úřadu o souhlas s napojením splaškové kanalizační přípojky z domu č.e. 116 Rychnov.
  54/05 – rada města souhlasí s napojením splaškové kanalizační přípojky z domu č.e. 116 Rychnov do revizní šachty dešťové kanalizace v ulici Komenského.
  5 hlasů pro
 10. Starosta navrhl zařadit do připravované změny úp pozemky č. 763,764,765,701/2, 819, 767,768,769,770,771 v k.ú. Rychnov
  55/05 – rada města ukládá odboru výstavby zahrnout do připravované VI. změny ÚP pozemky č. 763,764,765,701/2, 819, 767,768,769,770,771 v k.ú. Rychnov – změna z výrobních ploch na území pro výstavbu rodinných domků.
  5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.