Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 31.1.2005

Městský úřad  17.03.2005 17:37

Přítomni: Ing. F. Chlouba, Ing. P. Hořejš, O. Preisler, R. Veverka, MUDr. J. Zetek, J. Adler – předseda finančního výboru, P. Černý – předseda komise pro životní prostředí a MGr. I. Čaňková – předsedkyně kontrolního výboru

Program:

 1. úhrada kotle v kadeřnictví
 2. žádost p. Volkové
 3. žádost p. Buchbergera.
 1. Starosta seznámil radu s jednáním s p. Novotnou nájemkyní nebytových prostor (kadeřnictví) o úhradě za pronájem nového kotle.
  12/05 – rada města schvaluje úhradu plynového kotle v kadeřnictví formou splátek ve výši 735,–Kč měsíčně po dobu 5 let pod ztrátou výhody splátek p. Novotné revokuje tím své usnesení č. 143/04
  5 hlasů pro
 2. Tajemník seznámil radu s žádostí p. Volkové o odpuštění nájmu za byt v DPS, v současné době se byt rekonstruuje po požáru.
  13/05 – rada města schválila prominutí nájmu za byt v DPS p. Volkové po dobu rekonstrukce bytu.
  5 hlasů pro
 3. Starosta seznámil radu s návrhem inventarizační komise na převod zabezpečovacího zařízení na kostele z města na církev. Návrh bude na programu nejbližšího zasedání zastupitelstva.
 4. Starosta seznámil radu s návrhem na vykoupení pozemku 658/1 od p. Pazderové. Návrh bude na programu nebližšího zasedání zastupitelstva.
 5. Rada města se seznámila s žádostí p. Buchbergera o ukončení nájmu k pozemku k 31.1.2005.
  14/05 – rada města schválila ukončení nájmu k pozemku č. 648 v k.ú. Rychnov p. Buchbergerovi k 31.1.2005 dohodou.
  5 hlasů pro
 6. V souvislosti s rozmístěním nových stanovišť v Rychnově navrhl tajemník revokovat usnesení o umístění stanoviště na tříděný odpad v ulici U potůčku.
  15/05 – rada města revokuje své usnesení č. 92/04 z důvodu rozšíření stanovišť tříděného odpadu po Rychnově.
  5 hlasů pro
 7. Pan Černý připomínkoval výjezd z Rychnova na komunikaci I. Třídy směrem do Jbc, kde přes haldy sněhu není vidět na projíždějící auta.
  16/05 – rada města ukládá tajemníkovi požádat správu a údržbu silnic o odstranění sněhu, který při výjezdu z Rychnova na komunikaci I. Třídy směrem do Jbc brání výhledu.
  5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.