Rada města

Usnesení ze zasedání rady města Rychnova u Jabl.n.N. ze dne 17.1.2005

Městský úřad  17.03.2005 17:36

Přítomni: Ing. F. Chlouba, Ing. P. Hořejš, O. Preisler, R. Veverka, MUDr. J. Zetek, J. Adler – předseda finančního výboru, P. Černý – předseda komise pro životní prostředí a MGr. I. Čaňková – předsedkyně kontrolního výboru

Program:

 1. stanovení ceny tepla pro rok 2005
 2. souhlas s použitím městského znaku
 3. financování dopravní obslužnosti
 4. hydrogeologický průzkum na hřišti u tenisových kurtů
 5. žádost Běla Motorsport
 6. žádost SČE
 1. Starosta seznámil radu s kalkulací ceny tepla firmy Lenoxa pro rok 2005, cena je navýšena pouze o cenu plynu a pronájem nebytového prostoru (kotelny).
  2/05 – rada města schválila cenu tepla pro rok 2005 ve výši 368,18 Kč za kJ.
  5 hlasů pro
 2. Starosta seznámil radu s žádostí firmy Sprint na použití znaku města na pohledech Libereckého kraje.
  3/05 – rada města souhlasí s použitím znaku města na pohledech Libereckého kraje a ukládá zjistit cenu za pořízení 500 ks nových pohledů Rychnova.
  5 hlasů pro
 3. Starosta přednesl návrh na prodej použitého el. ohřívače, pro který v současné době nemá město využití. O tento el. ohřívač projevil zájem p. Poláček.
  4/05 – rada města souhlasí s prodejem nepotřebného staršího el. ohřívače p. Poláčkovi za 1000,–Kč.
  5 hlasů pro
 4. Starosta informoval radní, že použil služební auto na soukromou cestu do Frankfurtu a zpět. V souladu s usnesením rady o použití služebního auta pro soukromé účely provede řádné vyúčtování za uhrazení dle přísl. předpisů.
 5. Rada města se seznámila s návrhem dohody o zapůjčení vitrín z Galerie My do rychnovského muzea.
  5/05 – rada města schválila dohodu o zapůjčení vitrín mezi Galerií My a městem.
  5 hlasů pro
 6. Starosta předložil návrh dohody mezi městem a Libereckým krajem ve věci zajištění kopr. obslužnosti a seznámil radu s postupem při řešení financování dopravní obslužnosti. V současné době se bude platit příspěvek Libereckému kraji ve výši 90,–Kč za občana a dále Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka ve výši 610,–Kč na občana. Potřebná částka je navržena v rozpočtu, předloženém finančnímu výboru.
  6/05 – rada města schvaluje dohodu mezi městem a Libereckým krajem a souhlasí s úhradou ve výši 90,–Kč za občana a rok Libereckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti a dále s úhradou příspěvku ve výši 610,–Kč na občana a rok Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka.
  5 hlasů pro
 7. Starosta předložil radě návrh na zpracování posouzení vhodnosti a reálnosti variantních řešení obchvatu do průmyslové zóny.
  7/05 – rada města rozhodla nechat od firmy Vaner vypracovat posouzení možností vedení tras obchvatu do průmyslové zóny za 11.450,–Kč.
  5 hlasů pro
 8. Rada se seznámila s hydrogeologickým průzkumem na hřišti u tenisových kurtů.
  8/05 – rada města ukládá odboru výstavby zajistit cenové posouzení vrtu dle hydrogeologického posudku a dále cenu případné nádrže na vodu a tenisových kurtů.
  5 hlasů pro
 9. Tajemník radu seznámil se zprávou o činnosti knihovny v roce 2004.
  9/05 – rada města bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2004.
  5 hlasů pro
 10. Rada města se seznámila s žádostí Běla Motorsport na souhlas s pořádáním automobilové soutěže Rally Bohemia v katastru města Rychnova. Soutěž se netýká komunikací ve vlastnictví města.
  10/05 – rada města souhlasí s konáním soutěže Rally Bohemia na území katastru města Rychnova dne 2.7.2005.
  5 hlasů pro
 11. Rada se seznámila s žádostí SČE o souhlas s uložením kabelového vedení NN na pozemku města č. 1027/3 a 1055/1 v k.ú. Rychnov. Jedná se o akci požadovanou městem k zasíťování stav. pozemků v ulici Smetanova.
  11/05 – rada města souhlasí s uložením kabelového vedení NN na pozemku města č. 1027/3 a 1055/1 v k.ú. Rychnov dle předložené projektové dokumentace firmy Eliprom Liberec.
  5 hlasů pro

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.