Aktuality

Rozpočet na rok 2005

Městský úřad  28.01.2005 08:36

Na úřední desce od 28.01.2005 do 28.02.2005

Návrh rozpočtu na rok 2005
§Pol.KomentářRozpočet 2005Rozpočet 2004Plnění 2004Neuspokojené požadavky
 1111Daň ze záv.činn.FO 2 900 000,002 572 000,002 896 381,00
 1112Daň ze sam.výd.č.FO 1 725 000,001 184 000,001 724 099,00
 1113Daň z příjm.FO z kapitálových výn. 194 000,00145 000,00194 582,00
 1121Daň z příjmů práv.osob 3 100 000,002 101 000,003 059 797,00
 1122Daň z příjmu práv.osob za obce   2 672 510,00
 1211Daň z přidané hodnoty 4 800 000,004 300 000,004 509 983,00
 1334Daň za odnětí půdy   51,00
 1335Daň za odnětí lesní půdy   1 435,00
 1361Správ.popl. 175 000,00210 000,00172 980,00
 1341Popl.ze psů 32 000,0032 000,0031 420,00
 1343Popl.z veř.prostr. 23 000,0020 000,0023 873,00
 1344Poplatky ze vstupného    
 1345Popl.z ubyt. 3 000,001 000,003 316,80
 1347Poplatky za provozování automatů 80 000,0080 000,0080 000,00
 1337Poplatky za odpady 1 170 000,001 081 000,001 099 489,00
 1351Odvod výtěžku z provozování loterií 83 000,0089 000,0083 112,00
 1511Daň z nemovitostí 570 000,00554 000,00570 165,00
 2460Splátky půjčky p. Holubová  2 000,002 274,00
 4111Dotace na volby UZ 98348  85 000,0085 503,00
 4111Dotace na volby UZ 98193  30 000,0030 000,00
 4112Dotace-soc.dávky UZ 98072 6 000,006 000,006 000,00
 4112Dotace ze st.rozp. 653 000,00640 280,00640 280,00
 4116Dotace knihovna VISK UZ 34053   42 000,00
 4116Dotace z ÚP UZ 13101   27 135,00
 4122Dotace na hasič. sbor 11 000,0011 000,006 907,00
 4121Dotace od obcí/žáci 190 000,00120 000,00191 221,00
 4122Financování škol z kraje UZ 33353 a 33245 8 300 000,007 600 000,008 255 986,00
 4122Dotace z kraje pro ZŠ Motýl UZ 33122   44 000,00
 4134převody vlastním fondům  72 000,0072 253,08
 4134převody mezi BÚ /ve výdajích 6330 5345/   1 480 791,23
 4139Půjčka z FRB UZ 17024 1 000 000,00 1 000 000,00
 4213Dotace Kanalizace Pulečný UZ 90578 dopl.  214 000,00214 272,00
 8115Zůst. předch. roku 285 447,903 437 000,003 429 391,52
 8115počáteční stav sociálního fondu 17 465,7413 000,0013 775,91
       
10312119Prodej dřeva z lesa 130 000,00135 000,0093 269,00
21402111Zpravodaj,inzeráty 24 000,0020 000,0023 744,00
  Mapy, prodej a inzerce ORJ 22   280,00
22122329Silnice - čištění komunikací KSS   21 000,00
23103119Pitná voda - příjem z prodeje   4 233,00
23212329Splátka kanalizace Pulečný 216 000,00216 000,00216 000,00
31112111Popl. MŠ 110 000,00132 000,00171 360,00
31132111Popl. šk.družina 26 000,0029 000,0026 200,00
33122111Vstupné-koncerty 127 000,0090 000,00126 660,00
33142111Popl. knihovna 9 000,0010 000,009 320,00
 2329knihovna - kopie ORJ 1   534,00
 2329knihovna - internet 7 000,001 000,004 444,00
 2329knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/   1 280,00
 2329knihovna-ostatní ORJ 10   845,00
34292131Příjmy z pronájmu 17 000,00 16 900,00
35392132Zdrav.stř.pronájem 198 000,00232 000,00259 646,85
 2329ZS - dlužný telefon MUDr.Šabat a Mgr.Senčák   11 066,00
36122132BH nájmy bytové 2 200 000,002 100 000,002 155 306,80
 2329Jistina    
 2329Dluh Potoč   45 489,20
36132132BH nájmy nebytové 354 000,00400 000,00332 753,50
 2132Popl. z prodlení ORJ 50   14 066,10
36322111Hřbitov-popl. 8 000,003 000,008 000,00
36333119prodej plyn.zařízení plynárně    
  prodej zařízení SČE - Zálesí 300 000,00  
  prodej zařízení SVS - Zálesí 1 000 000,00  
37222111EKO-KOM Praha (platby za třídění odpadu) 21 000,0020 000,0021 104,00
37452329Záloha na smluvní pokutu - Zálesí-převod cizí peníze    
43142111Pečovatelská služba 88 000,0080 000,0087 983,00
61712112Prodej odpad. pytlů 9 000,005 000,009 440,00
 2131Pronájem pozemků 36 000,0023 000,0036 511,00
 2132Pronájem místností 2 000,004 000,002 377,00
 2210Pokuty z přestupků 10 000,0010 000,0047 050,00
 3113prodej majetku - notebook  12 000,0013 400,00
 2229Přeúčt.hypotéky Beseda   577 824,99
 2322Přijaté pojistné náhrady   159 787,00
61712324Náhrada za PD   50 000,00
 2328Úrok z prodlení Tílie 6 000,0024 000,0042 369,50
 3202Splátky Tilia ORJ 720 200 000,00810 000,00610 000,00
 2329Nahodilé 150 000,00199 720,00190 162,50
 3111Prodej pozemků (5.890.000 je Zálesí) 6 890 000,0011 000 000,008 721 516,40
 3112Prodej ost. nem.- 50 kotelna 50 000,00550 000,00601 744,00
63102141Příjmy z úroků 37 000,0050 000,00117 439,19
63102142Dividendy    
64022229Vrácená dotace ze ZŠ   27 496,00
 8123hypoteční úvěr   2 471 119,90
 8123vrácený přepl. kanal.Pulečný   - 128,00
  Celkem příjmy 37 542 913,6440 755 000,0049 994 577,47
       
10315021OOV-Kadlas  5 000,005 882,00
 5139Lesy - materiál /zalesňování/ 15 000,0015 000,0012 995,59
 5169služby - odměna lesního hospodáře ORJ 1031 30 000,0027 000,0026 864,00
 5169Služby j.n. - ochrana kultur 20 000,0025 000,0022 332,00
 5032ZP Kadlas  1 000,00 
  celkem Lesy65 000,00 73 000,0068 073,59
       
21405169Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta - roznáška 85 000,0085 000,0082 844,50
  celkem Vnitř.obchod,služby85 000,00 85 000,0082 844,50
       
22125139Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu 15 000,0015 000,0017 255,30
 5169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu , protahování , jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní značení stálé, úklid 220 000,00150 000,00192 868,00
 5171Opravy silnic 500 000,001 272 000,00444 029,50
 6121Parkoviště u LV+dopl. DPS 113 000,00 706 449,50
  celkem Silnice848 000,00 1 437 000,001 360 602,30
       
22195171opravy a udržování   4 599,00
 5139Materiál na údržbu    
 5169Služby j.n.    
  celkem Zastávky   4 599,00
       
22215329Výdaje na dopravní obslužnost - dotace ČSAD přes dopravní sdružení obcí Jablonecka, 700,- Kč na hlavu ročně celkem (počítá se ze stavu 1840 obyvatel), z toho 90,- Kč na hlavu se vyplácí Krajskému úřadu1 288 000,00 1 160 000,001 099 980,00
       
22215323Dopravní obslužnost Kraj   63 000,00
       
23106121Přípojky Hřbitovní  47 000,0046 558,50
 5169Výkopy v 9/04   2 000,00
  celkem přípojky Hřbitovní   48 558,50
       
23215169Nákup služeb jinak nespecifikovaných - čištění kanalizace, geodetické zaměřování, kamerová prohlídka,PD/po ukončení bude součástí investic/ 10 000,0010 000,0025 803,10
 5171Opravy a udržování   9 949,00kanalizace Zálesí III. etapa nebo Květinová II. etapa
 5139Materiál 2 000,00 1 832,00
  celkem Odv.a čišť.odpad.vod12 000,00 10 000,0037 584,10
       
36126121Projekt přestavby bytu v MŠ na oddělení ORJ 671   42 126,00
31135331Příspěvek škole 2 600 000,002 800 000,002 547 560,00
 5331Z kraje na prevenci UZ 33122   44 000,00
 5331Z kraje na mzdy UZ 33353 8 300 000,007 600 000,008 225 979,00
 5331Z kraje na informatiku UZ 33245   24 527,00
 5331Z kraje na 7.tř. UZ 33368   5 480,00
  Celkem ZŠ10 900 000,00 10 400 000,0010 847 546,00
       
33125169Koncerty 220 000,00220 000,00213 632,00
 5139Papíry na plakáty   1 178,60
  Koncerty celkem220 000,00 220 000,00214 810,60
       
33155171Muzeum - provedení expozice místopisu a malířské školy 40 000,0040 000,0020 035,00
  celkem Muzeum40 000,00 40 000,0020 035,00
       
33145011Mzdy zaměstnanců 206 000,00194 000,00192 645,00
 5021OOV - vedlejší 27 000,0027 000,0023 900,00
 5031Pov.poj.na SZ 60 000,0058 000,0056 306,00
 5032Pov.poj.na ZP 21 000,0018 000,0017 980,00
 5136Knihy 120 000,00110 000,00110 040,70
 5137DHM - stolek na nové knihy s otáčecím nástavcem 10.000, ohřívač vody na WC 4000 (prasklý starý bojler) 14 000,0073 000,0047 803,50
 5139nákup materiálu j.n. 22 000,0018 000,0012 707,50
 5151Voda 2 000,002 000,001 491,50
 5153Plyn 68 000,0050 000,0068 060,00
 5154El. energie 16 000,0015 000,0015 740,50
 5161Poštovné 1 000,001 000,00823,50
 5162Služby telekomu 15 000,0017 000,0012 441,50
 5168SW služby - Clavius servis 6 000,00 6 156,00
 5169Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize HP 19 000,0019 000,0021 662,30
 5171Opravy a udržování - opravy a nátěry oken sklep 32000, přístupový chodník 120000 152 000,00178 000,0063 329,00dokončení odvodu dešť. vod 60000,
 5172Program. vybavení - Clavius evidence periodik 6000, antivir AVG 5000 11 000,001 000,0048 065,00
 5173Cestovné 3 000,003 000,001 738,50
 5179účast.popl. 1 000,001 000,00676,00
 5181Provozní záloha    
 6125Výpočetní technika - monitor 17" LCD 8000, přepěťová ochrana 500, redukce pro UPS 300 9 000,00 18 624,00
  celkem knihovna773 000,00 785 000,00720 190,50
       
33195021OOV /kronika/ - odměna kronikáře 6 000,008 000,006 000,00
 5139Nákup materiálu   136,50
 5161Poštovné 1 000,001 000,001 079,00
 5162Služby telekomu 1 000,001 000,00818,00
 5169Výstavy - propagace výstav 2 000,001 000,001 096,00
 5175Pohoštění - na vernisáže 4 000,004 000,002 849,50
 5194Květiny - vernisáže 1 000,001 000,00715,00
  celkem Záležitosti kultury j.n15 000,00 16 000,0012 694,00
       
33995139SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání občánků) 4 000,001 000,004 155,00
 5169Služby /balné,foto.../ 2 000,004 000,001 443,00
 5169realizace sousoší 2 000,0040 000,0028 500,00
 5175SPOZ Reprefond 23 000,0023 000,0023 953,50
 5194SPOZ dárky, květiny 7 000,009 000,006 293,00
  celkem SPOZ38 000,00 77 000,0064 344,50
       
34295021OOV Mony   5 712,00
 5011Mzda Mony 22 000,00 24 790,00
 5031Soc.poj. 6 000,00 6 446,00
 5032Zdrav.poj. 2 000,00 2 232,00
 5137DHM -přístřešek   1 463,00
 5139Nákup materiálu 10 000,0010 000,005 804,00
 5171Opravy a udržování   750,00
 5169Služby  11 000,0057,50
 6121Voda (mont. práce) - vrt a jímka na vodu 50000, sociálka 120000 170 000,009 000,008 727,50
  Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty/210 000,00 30 000,0055 982,00
       
35395021OOV - vedlejší mzdy 28 000,0028 000,0029 100,00
 5031Pov.poj.na SZ 8 000,007 000,007 176,00
 5032Pov.poj.na ZP 3 000,003 000,002 484,00
 5139Materiál  1 000,00 
 5151Voda 7 000,004 000,006 338,50
 5153Plyn 90 000,0095 000,0087 302,00
 5154El. energie 30 000,0035 000,0027 304,00
 5162Služby telekomu   -1 823,73
 5169Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, deratizace, desinsekce, kominík 20 000,0012 000,0022 214,45
 5171Opravy a udržování - madlo u přístupu-5,5,označení-2,oprava fasády-20 27 000,00211 000,00202 233,50
  celkem Zdravotní stř.+lékárna213 000,00 396 000,00382 328,72
       
36125021Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK 48 000,0070 000,0064 030,00
 5031Pov.poj.na SZ 13 000,0012 000,0013 052,00
 5032Pov.poj.na ZP 5 000,002 000,001 995,00
 5137DPS - vysavač 4000 4 000,0063 000,0013 906,00
 5139Nákup materiálu - mycí prostř DPS 8000, mycí a úklid. prostředky Beseda 8000 16 000,0018 000,0015 367,50
 5151Voda 370 000,00300 000,00362 259,75
 5152Teplo Beseda a DPS 620 000,00400 000,00614 196,90
 5154El.energie 154 000,00230 000,00153 314,00
 5162Služby telekomu - 7 000,009 000,006 868,88
 5169Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, revize, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, PD, kominík 310 000,00200 000,00305 591,70
 5171Opravy a udržování - výměna oken Lesní a Oáza - 160000 1 000 000,001 074 000,001 382 634,40
 5175Repre DPS 2 000,002 000,001 707,50
 6119Geodet.práce Zálesí a jiné 25 000,0070 000,003 100,00
 6119Projekt projekt Beseda 25000 balkon 25 000,00500 000,00518 630,00
 6121rekonstrukce II.NP 173  269 000,001 267 088,59
 6121Budovy a stavby BH 780   86 737,00
 5134přísp. na zim. obuv DPS  2 000,001 209,00
  celkem Bytové hospodářství2 599 000,00 3 221 000,004 811 688,22
       
36315154El.energie 238 000,00240 000,00155 145,00
 5169Nákup sl. j.n.   7 616,00
 5171Oprava a udržování - 100.000 na nové lampy a vrchní vedení Zálesí 300 000,00200 000,00208 562,00
  celkem Veřejné osvětlení538 000,00 440 000,00371 323,00
       
36325154El.energie 5 000,009 000,004 890,50
 5139nákup materiálu    
 5169Nákup služeb j.n. 35 000,0040 000,0035 000,00
 5171Opravy a udržování - výsadba zeleně  50 000,00534,00
  celkem Pohřebnictví40 000,00 99 000,0040 424,50
       
36336121IS pro výst.RD Zálesí6 366 000,00 10 000 000,009 784 537,50
36336121Plynofikace - Zálesí370 000,00  315 000,00
       
37225169Kontejnery 5167 300 000,00340 000,00243 950,70
 5169Popelnice ORJ 5169 1 180 000,001 083 000,001 081 828,30
 5169Úklid Pivrnec ORF 585 12 000,00 31 190,70
 5169Odvoz pytlů ORG 5168 60 000,00 54 805,00
 5139Nákup materiálu /pytle/ 20 000,0025 000,0019 602,00
 5169Sklo, plast, papír ORJ 5166 50 000,00 40 179,00
 5169Směsný papír ZŠ ORJ 488   1 928,00
 5169Kontejnery Pivrnec ORJ 1585 16 000,00 15 493,80
  Celkem Sběr a svoz kom.odpadů1 638 000,00 1 448 000,001 488 977,50
       
37455021OOV-mzdy vedlejší 101 000,0045 000,0050 637,00
 5027Civilka 12/03  1 000,00500,00
 5031Sociální pojištění 27 000,0013 000,009 930,00
 5032Zdravotní pojištění 9 000,006 000,003 024,00
 5134Pracovní oblečení   1 169,50
 5137DHM - infotabule, kára  3 000,0011 934,00
 5139materiál - květináče 15 /+další kv./ 20 000,0013 000,0024 167,80
 5156PHM benzín do frézy - úklid chodníků 5 000,00 1 352,12
 5162Telefonní karty 4 000,00 2 000,00
 5169Nákup služeb j.n. 500 000,00484 000,00483 378,00
 5169stromy výsadba - z toho 205.000 na úpravu parku před 71 bj. Dle návrhu p. Vachušky 305 000,00100 000,0090 792,00
 5198Civilka 12/03  2 000,002 497,00
 5137DHM - sněhová fréza  70 000,0070 239,00
  celkem Péče o vzhled obcí971 000,00 737 000,00751 620,42
       
41795410soc.dávky/z dotace    
41865410soc.dávky/z dotace UZ 980726 000,00 6 000,006 000,00
       
43145011Platy zaměstnanců 567 000,00552 000,00540 009,00
 5031Povinné pojištění na SZ 148 000,00143 000,00140 410,00
 5032Povinné zdravotní pojištění 51 000,0050 000,0048 606,00
  Pečovatelská služba celkem766 000,00 745 000,00729 025,00
       
55125139Nákup materiálu - turboproudnice 9500, čist. prostř. a nářadí 1500 11 000,0099 000,0074 365,42
 5134oděvy - prac. stejnokroj a 2x uniforma 9 000,006 000,006 235,58
 5137DHM - akumulátor T148 2x 9000, krtek 6500, 20 židlí 14000 30 000,00  
 5151Voda 2 000,001 000,001 702,00
 5153Plyn 3 000,0025 000,00389,00
 5154El. energie 3 000,002 000,002 033,50
 5156Pohonné hmoty 12 000,0012 000,008 624,50
 5162Služby telekomu - pouze paušál. popl. ohlašovny požárů 6 000,006 000,007 654,53
 5163pojištění výjezdové skupiny 6 000,006 000,005 100,00
 5167Školení 8 000,008 000,001 350,00
 5169Nákup služeb j.n. - revize HP 4,technické 4,revize kotle 1,5 10 000,0010 000,0014 446,10
 5171Opravy a udržování - oprava Avie 70000, 30000 podlaha 100 000,0020 000,0026 025,00fasáda 350000, 2 plastová okna věž 15000, 2 malá okna věž (vikýře) 10000,
 5173Cestovné 1 000,001 000,00 
 5175Pohoštění a dary - 4 000,004 000,003 870,00
 5194ceny do soutěže a pronájem zahrádkárny 130 výročí 20 000,00  
 5181Provozní záloha    
 6122Investice - čerpadlo na mělkou vodu 55 000,00  
  celkem Požární ochrana280 000,00 200 000,00151 795,63
       
61125023Platy zaměstnanců - starosta 450 000,00436 000,00446 873,00
 5023OOV - radní a zastupitelé 186 000,00138 000,00136 200,00
 5031Pov.poj.na SZ 117 000,00114 000,00116 193,00
 5032Pov.poj.na ZP 41 000,0040 000,0040 226,00
 5162Telefony/kupony/ 2 000,002 000,002 050,00
  celkem Míst.zast.org.796 000,00 730 000,00741 542,00
       
61155021Mzdy UZ 98193  13 000,0013 411,00
 5139Materiál UZ 98193  9 000,008 768,50
 5169Služby j.n. UZ 98193  4 000,003 510,50
 5175Repre UZ 98193  2 000,001 160,00
 5168SW služby UZ 98193  2 000,001 575,60
  Celkem volby do krajů  30 000,0028 425,60
       
61175139Materiál UZ 98348  2 000,001 668,70
 5168SW služby UZ 98348  2 000,002 196,80
 5169Služby j.n. UZ 98348  26 000,0026 200,00
 5171Opravy a udržování UZ 98348  46 000,0045 497,50
 5175Repre UZ 98348  2 000,001 740,00
 5021Mzdy UZ 98348  7 000,0010 900,00
  Celkem volby do EP  85 000,0088 203,00
       
64025366vratka zálohy na referendum 2 000,0032 000,0031 424,70
  Celkem vratky2 000,00 32 000,0031 424,70
       

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.