Zastupitelstvo

Dokumenty související s jednáním zastupitelstva města naleznete nově na UZOb

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 6.12.2004

František Chlouba  16.01.2005 20:17

Na úřední desce od 18.12.2004 do 20.01.2005

134/04 – Zastupitelstvo města schválilo zadání V. změny Územního plánu sídelního útvaru Rychnov u Jablonce nad Nisou.

135/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 934/8 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou manželům Novotným za 170,–Kč/m2.

136/04 – Zastupitelstvo města na základě žádosti manželů Lhotových rozhodlo umožnit úhradu koupě pozemku č. 1535/04 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou formou měsíčních splátek ve výši 1.500,–Kč s podmínkou, že pozemek bude převeden po úplném zaplacení kupní ceny.

137/04 – Zastupitelstvo města souhlasí se zadáním změny územního plánu v oblasti Pelikovice , která povede k možnosti výstavby v této lokalitě.

138/04 – Zastupitelstvo města na základě žádosti Ing. Klímy rozhodlo zveřejnit úmysl prodeje pozemku 856/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou.

139/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku č. 483/2 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Ing. Václavů.

140/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodloužení termínu k uzavření kupní smlouvy mezi městem Rychnovem a panem Milanem Pfeifferem na koupi vlastnické jednotky, vytvořené z půdního prostoru v domě čp. 172 v Rychnově ve smyslu smlouvy o budoucí smlouvě, uzavřené mezi oběma stranami v roce 2001, a to nejpozději do termínu 30.6.2005.

141/04 – Zastupitelstvo schvaluje podmínky půjčky města Rychnova z Fondu na zlepšení úrovně bydlení v roce 2004 ve výši 1.000.000,–Kč tak, že půjčka bude úročena 3 % a splatná do tří let . Splátkový kalendář je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva města.

142/04 – Zastupitelstvo města na základě žádosti firmy INSTOP rozhodlo vyčlenit v rozpočtu roku 2005 částku 280 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s plynofikací lokality Zálesí s tím, že starosta nejprve povede jednání s SČP o možném navýšení výkupní částky za převod plynového řadu do majetku SČP a zároveň ukládá starostovi prověřit finanční toky spojené s touto plynofikací.

143/04 – Zastupitelstvo města na základě žádosti p. Michala schválilo prodloužení termínu k zaplacení kupní ceny za byt v čp. 608 do 31.3.2005.

144/04 – Zastupitelstvo města schválilo prodej volného bytu v čp. 79 p. Mockovi za 50 tis. Kč, v případě že p. Mocko nebude akceptovat tuto cenu ukládá zastupitelstvo odboru výstavby zveřejnit nový úmysl prodeje s min. cenou 50 tis. Kč.

145/04 – Zastupitelstvo města neschválilo žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů o přesun financí v rámci své rozpočtové kapitoly z opravy avie na opravu podlahy v hasičárně.

146/04 – Zastupitelstvo města schválilo následující rozpočtové změny:

§ pol. popis částka
1031 5169 Služby j.n.– ochrana kultur – 5.000,– Kč
3745 5169 Nákup služeb j.n. + 104.000,– Kč
6171 5136 Knihy,tisk - 10.000,– Kč
6171 5139 Nákup materiálu - 15.000,– Kč
6171 5156 Pohonné hmoty - 4.000,– Kč
6171 5167 Školení a vzdělávání + 15.000,– Kč
6171 5175 Repre–nákl.na návštěvy z ciziny - 5.000,– Kč
3314 5162 Telefony - 3.000,– Kč
3745 5137 DHM + 3.000,– Kč
úspora ve výdajích42.000,– Kč
dorovnat z navýšení 111280.000,– Kč
1112Daň ze sam.výd.činnosti FO+ 80.000,– Kč
4112 6.000,– rozp. 13.000,– snížit rozp.příjem o 7.000,–Kč
4186 5410 rozp. 13.000,– snížit rozp.výdaje o 7.000,–Kč

Diskuze

  • 10. 02. 2005 13.36
    Vážený pane M.S., bez jakýchkoliv invektiv Vás vítám do řad ochránců oprávněných zájmů obyvatel Pelíkovic. Geologická  …
  • 04. 02. 2005 07.44
    Pane Bartáku Mrzí mě , že věcná debata se začíná zvrtávat do osobních útoků , do  …
  • 02. 02. 2005 19.31
    Vážený pane M.S., jsem šťasten, doufám, že i za občany Pelíkovic, že zde máme konečně demokrata,  …
Vstoupit do diskuze

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou

Husova 490
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou

IČO 00262552
Bankovní spojení 963232349/0800

Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Úřední hodiny

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Út8:00 – 11:0012:00 – 14:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
Čt8:00 – 11:0012:00 – 14:00

Stavební úřad

Po8:00 – 11:0012:00 – 17:00
St8:00 – 11:0012:00 – 17:00
© MěÚ Rychnov u Jabl.n.N.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.